Informacje o przechodzeniu na G Suite Business lub G Suite Enterprise

Gdy przejdziesz na G Suite Business lub G Suite Enterprise, usługa Vault zostanie automatycznie udostępniona wszystkim osobom w organizacji. Każdy użytkownik będzie podlegał obowiązującym zasadom przechowywania i usuwania danych. Po przypisaniu użytkownikowi licencji na G Suite Business lub G Suite Enterprise możesz bezpiecznie usunąć jego licencję na Vault. 

Jeśli masz już licencje na Vault dla całej domeny, to po przejściu nie zauważysz żadnej zmiany w działaniu usługi. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych środków ostrożności.

Jeśli masz już licencje na Vault dla części domeny i planujesz przejście na G Suite Business lub G Suite Enterprise:

 • Domyślna reguła przechowywania zostanie zastosowana do wszystkich kont użytkowników w domenie. Może to doprowadzić do nieoczekiwanego i trwałego usunięcia dowolnych e-maili i czatów użytkownika, które nie są chronione przez regułę niestandardową.
 • Wszystkie niestandardowe reguły przechowywania, które są stosowane w jednostce organizacyjnej, zostaną zastosowane do wszystkich kont użytkowników w tej jednostce organizacyjnej i jej jednostkach podrzędnych. Niestandardowe reguły przechowywania obejmujące główną jednostkę organizacyjną zostaną zastosowane do wszystkich użytkowników w domenie.
 • Wszystkie blokady zastosowane na poziomie domeny (na przykład blokady bez określonych kont użytkowników) zostaną zastosowane do wszystkich kont użytkowników w domenie.
Uwaga: jeśli później przejdziesz z G Suite Business lub G Suite Enterprise na G Suite, utracisz dostęp do Vault. Licencjonowanie części domeny nie zostanie automatycznie przywrócone.

Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych: sprawdź aktualne ustawienia przechowywania, aby upewnić się, że są one odpowiednie dla Vault z licencją na całą domenę.

Jeśli chcesz przejść na G Suite Business lub G Suite Enterprise przed dokładnym przejrzeniem wybranych zasad przechowywania, możesz utworzyć niestandardową zasadę przechowywania z nieograniczonym okresem przechowywania dla całej domeny:

 1. Zaloguj się w Vault.
 2. Kliknij Przechowywanie w obszarze nawigacyjnym po lewej.
 3. Kliknij DODAJ REGUŁĘ.
 4. Wybierz następujące opcje:
  1. Organizacja – pozostaw w tym polu ustawienie domyślne, aby reguła została zastosowana w całej domenie.
  2. Data wysłania – pozostaw to pole puste, aby reguła została zastosowana do wszystkich dostępnych danych.
  3. Warunki – pozostaw to pole puste, aby reguła została zastosowana do wszystkich dostępnych danych.
  4. Wyklucz kopie robocze – pozostaw to pole odznaczone, aby reguła została zastosowana do wszystkich dostępnych danych.
  5. Okres przechowywania – wybierz Bez ograniczeń czasowych.
 5. Kliknij Zapisz.

Przed przejściem na G Suite Business lub G Suite Enterprise wprowadź niezbędne zmiany w ustawieniach przechowywania, aby uniknąć trwałej utraty danych.

Po przejściu na wyższą wersję

 1. Usuń wszystkie dodatkowe licencje na Google Vault. W niektórych przypadkach dodatkowe licencje na Vault mogą pozostać przypisane po przejściu na wyższą wersję. Aby uniknąć opłat za te licencje, sprawdź, czy nie są one nadal przypisane, i w razie potrzeby usuń wszystkie indywidualne licencje na Vault z kont użytkowników, którzy otrzymali licencje na G Suite Business lub G Suite Enterprise.
 2. Sprawdź reguły przechowywania, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami Twojej organizacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?