Najczęstsze pytania o licencje na Vault

Najczęstsze pytania dla administratorów konsoli administracyjnej

Czy licencje są domyślnie przypisywane wszystkim użytkownikom domeny?
  • Jeśli nie masz Vault w tej chwili: w przypadku zakupu Vault online lub u sprzedawcy licencje nie zostaną domyślnie przypisane.
  • Jeśli masz już Vault: w przypadku zakupu Vault online lub u sprzedawcy przed udostępnieniem częściowego licencjonowania domeny licencje będą domyślnie przypisywane w automatyczny sposób.

Postępując zgodnie z instrukcjami przypisywania licencji na Vault, możesz zrezygnować z pełnego licencjonowania domeny na rzecz licencjonowania częściowego (lub odwrotnie).

Usługa Vault była włączona w mojej domenie przed zastosowaniem częściowego licencjonowania domeny, więc wszyscy moi użytkownicy mają licencję na Vault. Czy mogę licencjonować tylko pewien podzbiór użytkowników?

Każdy użytkownik, który miał licencję przed wprowadzeniem częściowego licencjonowania domeny, będzie nadal ją miał. Aby cofnąć licencję, zobacz odpowiedź na następne pytanie: „Jak cofnąć użytkownikowi licencję?”.

Jak cofnąć użytkownikowi licencję?

Decydując się na anulowanie licencji przydzielonej wcześniej użytkownikowi, pamiętaj o następujących rzeczach:

  • Użytkownika nie będzie już można znaleźć w Vault.
  • Blokady nałożone na dane tego użytkownika zostaną usunięte.
  • Zasady przechowywania w Vault nie będą już stosowane w odniesieniu do danych tego użytkownika.
  • Wszystkie e-maile i czaty usunięte przez użytkownika zostaną wykasowane z systemów Google.

Przed cofnięciem licencji administrator G Suite powinien skonsultować się z administratorami Vault, śledczymi Vault lub zespołem ds. prawnych bądź ds. zgodności w organizacji i upewnić się, że dana licencja nie będzie już potrzebna.

Aby cofnąć licencję, otwórz Zarządzaj licencjami i upewnij się, że pole wyboru Automatycznie przypisuj następującą licencję... nie jest zaznaczone. Następnie otwórz kartę Przypisani użytkownicy, zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników i kliknij Anuluj przypisanie. W konsoli administracyjnej zostanie wyświetlone przypomnienie o konsekwencjach cofnięcia licencji.

Chcę przydzielić użytkownikowi licencję, ale na karcie Nieprzypisani użytkownicy nie widzę żadnych użytkowników. Co mam zrobić?

Otwórz kartę Zarządzaj licencjami. Jeśli pole wyboru Automatycznie przypisuj następującą licencję jest zaznaczone, wszyscy użytkownicy automatycznie otrzymują licencje. Otwórz kartę Przypisani użytkownicy i sprawdź, czy użytkownik nie ma już licencji.

Pamiętaj, że to pole wyboru nie może być zaznaczone, jeśli chcesz przypisać licencje podzbiorowi użytkowników. Po odznaczeniu tego pola wszyscy użytkownicy, którzy zostaną w przyszłości dodani do domeny, będą pokazywaniu na karcie Licencje nieprzypisane.

Czy można przypisać licencje zbiorczo?

Tak, możesz przypisać licencje zbiorczo, importując plik CSV z listą adresów e-mail użytkowników na karcie Zarządzaj licencjami. Licencji nie można cofać zbiorczo.

Licencje możesz przypisać wszystkim użytkownikom z jednostki organizacyjnej jednocześnie. Pamiętaj, że ta jednostka nie będzie automatycznie aktualizować licencji, jeśli później dodasz do niej nowych użytkowników lub usuniesz istniejących w późniejszym terminie.

Czy jeśli przypiszę licencje według jednostki organizacyjnej, to wszyscy użytkownicy, którzy zostaną do niej później dodani, otrzymają te licencje automatycznie?

Nie. Użytkownikom, którzy zostaną dodani do jednostki organizacyjnej w późniejszym terminie (ręcznie lub przez przesłanie pliku CSV) musisz samodzielnie przypisać licencje. Podobnie, jeśli usuniesz z tej jednostki użytkowników z przypisanymi licencjami, zachowają oni te licencje.

Czy użytkownik z uprawnieniami do Vault – pozwalającymi mu na przykład na tworzenie zasad przechowywania czy wykonywanie innych zadań w interfejsie Vault – potrzebuje licencji na Vault?

Nie. Użytkownikowi, który ma wykonywać zadania w interfejsie Vault, trzeba jedynie nadać uprawnienia do Vault przy użyciu konsoli administracyjnej. Licencja jest wymagana tylko wtedy, gdy chcesz, aby dane użytkownika podlegały zasadom przechowywania w Vault i aby można je było blokować, znajdować itd. w Vault.

Najczęstsze pytania dla administratorów Vault

Czy dane nielicencjonowanych użytkowników mogą pojawić się w Vault?

Jeśli nielicencjonowany użytkownik wymieni się wiadomością z użytkownikiem licencjonowanym, wiadomość tego pierwszego może pojawić się w wynikach wyszukiwania dla użytkownika z licencją.

Jak w interfejsie Vault (ediscovery.google.com) sprawdzić, czy użytkownik ma licencję na Vault?

Jeśli spróbujesz zablokować, znaleźć, wyeksportować lub wyświetlić dane użytkownika, który nie ma licencji, w interfejsie Vault pojawi się alert. Możesz wtedy poprosić administratora G Suite o przypisanie licencji temu użytkownikowi.

Skąd będę wiedzieć, że użytkownikowi cofnięto licencję?

Zdecydowanie zalecamy regularne wymienianie się informacjami o zmianach w licencjach na Vault z administratorem G Suite. Dzięki temu będziesz wiedzieć, gdy licencja któregoś z użytkowników zostanie cofnięta.

  • Użytkownik, który nie ma już licencji, jest wyświetlany w sprawie na czerwono z przekreśleniem. Bez licencji użytkownik przestaje być blokowany.
  • Jeśli użytkownik został uwzględniony w zapisanym wyszukiwaniu, kiedy był jeszcze licencjonowany, przy próbie przeprowadzenia związanego z nim wyszukiwania w interfejsie Vault zostanie wyświetlony komunikat. W treści komunikatu będzie zawarta informacja, że użytkownik nie ma licencji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?