Zarządzanie regułami przechowywania i blokadami

Administrator Vault powinien okresowo sprawdzać blokady i reguły przechowywania, aby upewnić się, że Vault pomaga spełniać wymogi biznesowe i prawne firmy.

Ostrzeżenie: zmiana blokad i reguł przechowywania może spowodować usunięcie danych, które użytkownicy chcieli zachować. Dane, które nie są chronione przez blokady lub inne reguły przechowywania, mogą zostać natychmiastowo i bezpowrotnie usunięte. Więcej informacji

Domyślna reguła przechowywania

Domyślna reguła przechowywania to globalne zasady zachowywania i usuwania stosowane do wiadomości i plików użytkowników, gdy nie mają zastosowania niestandardowe reguły ani blokady.

Jak mogę sprawdzić lub zmodyfikować domyślną regułę przechowywania?
 1. Zaloguj się w Vault i kliknij Przechowywanie w obszarze nawigacyjnym po lewej stronie.
 2. U góry strony znajdź Domyślne reguły przechowywania. Sprawdź, czy są ustawione zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Domyślna reguła może być nieustawiona, ustawiona na określoną liczbę dni lub na przechowywanie wiadomości lub plików w nieskończoność.
 3. Jeśli chcesz zmienić domyślny okres przechowywania, kliknij Edytuj Edytuj i wprowadź zmiany.

  Uwaga: jeśli skrócisz okres objęty regułą domyślną lub ją wyłączysz, ryzykujesz utratę danych, które są dla Ciebie ważne. Nie działaj pochopnie.

Dowiedz się więcej o ustawianiu reguł przechowywania i wszystkich opcjach reguły domyślnej. Przypomnij sobie też, jak działa przechowywanie.

Niestandardowe reguły przechowywania

Określają, jak długo są przechowywane poszczególne typy danych.

Jak mogę sprawdzić lub zmodyfikować regułę niestandardową?
 1. Zaloguj się w Vault i kliknij Przechowywanie w obszarze nawigacyjnym po lewej stronie. Zweryfikuj listę reguł pod nagłówkiem Niestandardowe reguły przechowywania.
 2. Jeśli chcesz zmodyfikować regułę niestandardową, kliknij Edytuj Edytuj i wprowadź zmiany.

  Uwaga: stosowana jest tylko najnowsza wersja niestandardowej reguły przechowywania. Ryzykujesz utratę danych, które użytkownicy chcą zachować. Nie działaj pochopnie.

Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób blokady i reguły niestandardowe wpływają na domyślną regułę przechowywania. Dowiedz się więcej o ustawianiu reguł przechowywania. Przypomnij sobie też, jak działa przechowywanie.

Blokady

Blokady są nakładane na określonych użytkowników lub określone jednostki organizacyjne, aby przechowywać ich dane w nieskończoność. Blokady mają pierwszeństwo przed domyślną regułą przechowywania i niestandardowymi regułami przechowywania.

Jak wyświetlić listę użytkowników objętych blokadą?
 1. Zaloguj się w Vault i kliknij Raporty w obszarze nawigacyjnym po lewej stronie.
 2. Kliknij Blokady. Wyświetli się lista użytkowników objętych blokadą.
 3. Kliknij blokadę na liście, aby zobaczyć, z jakimi sprawami jest związana.

Dowiedz się więcej o blokadach, na przykład jak utworzyć nową blokadę lub usunąć istniejącą.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?