Zarządzanie regułami przechowywania i blokadami

Użytkownicy Vault powinni okresowo sprawdzać reguły przechowywania i blokady. Usługa Vault pomaga spełniać wymagania biznesowe i prawne organizacji.

Ostrzeżenie: gdy modyfikujesz lub usuwasz blokady i reguły przechowywania, możesz nieumyślnie zezwolić usługom na trwałe usunięcie danych, które użytkownicy chcą zachować. Dane, które nie są chronione przez inne blokady lub reguły przechowywania, mogą zostać natychmiastowo i trwale usunięte. Więcej informacji

Zarządzanie domyślnymi regułami przechowywania

Domyślne reguły przechowywania to globalne zasady przechowywania i trwałego usuwania danych w ramach poszczególnych usług. Są one wykorzystywane, gdy do należących do użytkowników danych nie mają zastosowania niestandardowe reguły przechowywania ani blokady.

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie.
 3. Na karcie Reguły domyślne sprawdź ten typ reguł. Upewnij się, że są ustawione zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
  • Jeśli czas trwania i wartość działania to Bez domyślnej reguły przechowywania, dla tej usługi nie jest ustawiona domyślna reguła przechowywania.
  • Jeśli stan to Wyłączone, dane tej usługi są objęte domyślną regułą przechowywania innej usługi, jeśli taka reguła istnieje. Wyłączona reguła domyślna może mieć czas trwania „Nie ustawiono” lub czas określony liczbą dni. Te domyślne reguły przechowywania obowiązują tylko wtedy, gdy włączone jest przechowywanie danych dla tego ustawienia.
 4. Możesz edytować domyślną regułę przechowywania lub cofnąć jej ustawienie:
  • Aby edytować domyślną regułę przechowywania, kliknij Edytuj "" i wprowadź zmiany. Następnie kliknij Zapisz.

   Uwaga: jeśli skrócisz okres przechowywania lub wyłączysz regułę domyślną, możesz nieumyślnie zezwolić usłudze na usunięcie danych, które chcesz zachować. Nie działaj pochopnie.

  • Aby cofnąć ustawienie domyślnej reguły przechowywania, wskaż ją i kliknij Usuń. Kliknij Usuń jeszcze raz, aby potwierdzić tę czynność.

Zarządzanie niestandardowymi regułami przechowywania

Niestandardowe reguły przechowywania określają, jak długo są przechowywane poszczególne typy danych.

Sprawdzanie i edytowanie reguły niestandardowej
 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie a potem Reguły niestandardowe.
 3. Sprawdź reguły niestandardowe. Listę możesz filtrować według określonej usługi, stanu i innych właściwości reguły.
 4. Aby edytować regułę niestandardową, kliknij ją i wprowadź zmiany.

  Uwaga: zmiany zaczną obowiązywać w momencie ich zapisania.Pamiętaj, że ryzykujesz utratę danych, które użytkownicy mogą chcieć zachować. Nie działaj pochopnie.

 5. Kliknij Zapisz.

Usuwanie niestandardowej reguły przechowywania

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie a potem Reguły niestandardowe.
 3. Aby usunąć pojedynczą regułę, wskaż ją i kliknij Usuń.
 4. Aby usunąć wiele reguł:
  1. Zaznacz pole obok każdej reguły, którą chcesz usunąć.
  2. U góry ekranu kliknij Usuń.
 5. Potwierdź, że chcesz usunąć regułę, i kliknij Usuń.

Zarządzanie blokadami

Blokady są nakładane na poszczególnych użytkowników, jednostki organizacyjne, grupy, pokoje czatu i dyski współdzielone. Pozwalają przechowywać dane bez ograniczeń czasowych oraz mają pierwszeństwo przed domyślnymi i niestandardowymi regułami przechowywania.

Edytowanie blokady

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy i wybierz sprawę z blokadą, którą chcesz edytować. Jeśli nie wiesz, jakiej sprawy dotyczy blokada, możesz ją znaleźć w raportach:
  1. Na stronie głównej Vault kliknij Raporty.
  2. Aby znaleźć blokady dotyczące jednostki organizacyjnej, kliknij Blokady domen.
  3. Aby znaleźć blokady dotyczące konta użytkownika, kliknij Blokady użytkowników.
  4. Aby znaleźć blokady dotyczące grup, kliknij Blokady grup.
 3. Kliknij blokadę, którą chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj blokadę. Wprowadź zmiany.

  Uwaga: gdy wyedytujesz blokadę, dane mogą zostać natychmiast trwale usunięte, jeśli nie mają zastosowania reguły przechowywania lub inne blokady. Nie działaj pochopnie.

 5. Kliknij Zapisz.

Usuwanie blokady

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy i wybierz sprawę z blokadą, którą chcesz edytować. Jeśli nie wiesz, jakiej sprawy dotyczy blokada, możesz ją znaleźć w raportach:
  1. Na stronie głównej Vault kliknij Raporty.
  2. Aby znaleźć blokady dotyczące jednostki organizacyjnej, kliknij Blokady domen.
  3. Aby znaleźć blokady dotyczące konta użytkownika, kliknij Blokady użytkowników.
  4. Aby znaleźć blokady dotyczące grup, kliknij Blokady grup.
 3. Zaznacz pole obok blokady, którą chcesz usunąć.
 4. U góry ekranu kliknij Usuń.

  Uwaga: gdy usuniesz blokadę, dane mogą zostać natychmiast trwale usunięte, jeśli nie mają zastosowania reguły przechowywania lub inne blokady. Nie działaj pochopnie.

 5. Potwierdź, że chcesz usunąć blokadę, i kliknij Usuń.
Sprawdzanie użytkowników objętych blokadą
 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Kliknij Blokady użytkowników. Wyświetli się lista użytkowników objętych blokadą.
 4. Kliknij blokadę, aby zobaczyć, z jaką sprawą jest związana.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
96539
false