Przypisywanie licencji na Vault

W organizacjach korzystających z G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni lub Dysku Google Enterprise wszyscy użytkownicy mają pełną licencję na Vault. Jeśli Twoja organizacja przeszła z usług Postini na Vault, zobacz też Przypisywanie licencji na Vault dla byłych pracowników.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z G Suite Basic, każdy użytkownik, którego dane chcesz przeszukiwać, blokować, eksportować lub przechowywać w Vault, musi mieć licencję na Vault. Jako administrator możesz w konsoli administracyjnej Google przypisywać licencje na Vault poszczególnym użytkownikom, jednostkom organizacyjnym (częściowe licencjonowanie domeny), a nawet wszystkim użytkownikom w domenie (pełne licencjonowanie domeny). Aby zdecydować, kto potrzebuje licencji, zapoznaj się z wymaganiami biznesowymi i prawnymi obowiązującymi w Twojej organizacji.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli nie widzisz Google Vault w konsoli administracyjnej w sekcji Płatności, oznacza to, że organizacja nie kupiła jeszcze Vault. Licencje możesz przypisywać po zakupie Vault. Zobacz Kupowanie Google Vault.
 • Jeśli używasz częściowego licencjonowania domeny, dysponujesz określoną liczbą licencji, które możesz przypisać użytkownikom lub jednostkom organizacyjnym. Nie można przekroczyć tej liczby i nie można automatycznie przypisać licencji na Vault.

Przypisywanie licencji na Vault

Automatyczne przypisywanie licencji wszystkim użytkownikom

Możesz automatycznie przypisać licencje na Vault wszystkim użytkownikom i użytkownikom dodanym później.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Kliknij Google Vault.
 4. Obok opcji Automatyczne licencjonowanie kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Włączone dla wszystkich (Google Vault).
 5. Kliknij Zapisz.

Automatyczne przypisywanie licencji wszystkim użytkownikom przy użyciu arkusza kalkulacyjnego

Jeśli przypisujesz licencje wielu użytkownikom, możesz utworzyć plik CSV z listą ich kont.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Kliknij Google Vault.
 4. Obok Czynności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Zarządzaj licencjami.
 5. Kliknij Wybierz plik.
 6. Przejdź do pliku CSV i otwórz go.
 7. Kliknij Prześlij.
  Plik musi być w formacie CSV i musi zawierać pełny adres e-mail każdego użytkownika, któremu chcesz przypisać licencję. W każdym wierszu podaj tylko jeden adres.
 8. Jeszcze raz kliknij Prześlij, aby potwierdzić tę czynność.

Przypisywanie licencji poszczególnym użytkownikom lub jednostkom organizacyjnym

Jeśli po wykonaniu tych instrukcji dodasz nowe konta użytkowników do G Suite, powtórz te czynności, aby przypisać im licencje na Vault. Jeśli wykorzystasz wszystkie licencje, skontaktuj się z menedżerem konta lub sprzedawcą, aby zwiększyć zamówienie.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Kliknij Google Vault.
 4. Obok Czynności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Zarządzaj licencjami.
 5. Odznacz Automatycznie przypisuj następującą licencję do wszystkich kont użytkowników bez licencji i kont tworzonych w przyszłości, a następnie kliknij Zapisz u dołu.
 6. U góry kliknij Użytkownicy bez licencji.
 7. Jeśli chcesz przypisać Vault poszczególnym użytkownikom:
  1. Na liście lub w wynikach wyszukiwania zaznacz pole obok każdego konta użytkownika.
  2. U góry listy kliknij Przypisz i wybierz Google Vault.
  3. Kliknij Przypisz licencję.
 8. Jeśli chcesz przypisać Vault wszystkim użytkownikom w jednostce organizacyjnej:
  1. U góry kliknij Organizacja i wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. U góry listy kliknij Przypisz i wybierz Google Vault.
  3. Kliknij Przypisz licencję.

Anulowanie przypisania licencji poszczególnym użytkownikom lub jednostkom organizacyjnym

Zanim anulujesz przypisanie licencji, upewnij się, że rozumiesz skutki tej zmiany. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Najczęstsze pytania o licencje na Vault.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Kliknij Google Vault.
 4. Obok Czynności kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz Zarządzaj licencjami.
 5. Kliknij Użytkownicy z licencją.
 6. Jeśli chcesz anulować przypisanie Vault poszczególnym użytkownikom:
  1. Na liście lub w wynikach wyszukiwania zaznacz pole obok każdego konta użytkownika.
  2. Kliknij Anuluj przypisanie u góry listy.
  3. Kliknij Cofnij przypisanie licencji.
 7. Jeśli chcesz anulować przypisanie Vault wszystkim użytkownikom w jednostce organizacyjnej:
  1. U góry kliknij Organizacja i wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Kliknij Anuluj przypisanie u góry listy.
  3. Kliknij Cofnij przypisanie licencji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?