Konfigurowanie uprawnień w Vault

Określanie, kto może korzystać z określonych funkcji Vault

Jako administrator Google Workspace możesz zezwolić użytkownikom w organizacji na wykonywanie wszystkich czynności dotyczących Vault lub tylko określonego podzbioru. Możesz na przykład zezwolić niektórym użytkownikom na ustawianie reguł przechowywania oraz zezwolić innej grupie na wyszukiwanie i eksportowanie danych.

Zanim przyznasz użytkownikom uprawnienia do Vault, skonsultuj się z ekspertami prawnymi lub innymi odpowiednimi pracownikami firmy, aby ustalić, którzy użytkownicy potrzebują dostępu do narzędzi Vault. W przypadku niektórych uprawnień w Vault, takich jak zarządzanie wyszukiwaniem lub eksportowaniem, możesz ograniczyć uprawnienia, aby użytkownik mógł pracować tylko z danymi użytkownika w określonej jednostce organizacyjnej.

Konta z uprawnieniami Vault powinny być traktowane jako poufne, ponieważ mają dostęp do danych innych użytkowników w organizacji oraz kontrolę nad nimi.

Aby przyznać użytkownikowi uprawnienia, musisz utworzyć rolę administratora zawierającą co najmniej jedno uprawnienie Vault. Następnie przypisz mu rolę administratora.

Krok 1. Utwórz rolę administratora z uprawnieniami w Vault

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Role administratora.
 3. Kliknij Utwórz nową rolę.
 4. Wpisz nazwę i opis roli. Możesz na przykład nazwać rolę zgodnie z tym, jakie uprawnienia chcesz nadać użytkownikowi.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Znajdź i rozwiń sekcję Google Vault. Wskazówka: w polu wyszukiwania wpisz „Google Vault”.
 7. Wybierz uprawnienia dla roli.

  Ta lista zawiera podsumowanie uprawnień, które możesz połączyć według potrzeb. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie w sekcji Informacje o uprawnieniach w Vault.

  Uprawnienia dotyczące wyszukiwania i eksportowania:

  • Wyszukiwanie danych, wyświetlanie podglądu wyników i zapisywanie zapytań, ale nie eksportowanie wyników wyszukiwania – wybierz Zarządzanie wyszukiwaniem. Aby umożliwić użytkownikowi wyszukiwanie w dowolnej sprawie, a nie tylko sprawie należącej do użytkownika lub udostępnionej mu, wybierz Wyświetlanie wszystkich spraw.
  • Wyświetlanie, pobieranie i usuwanie eksportów, ale nie tworzenie eksportów – wybierz Zarządzanie eksportowaniem. Aby umożliwić użytkownikowi pracę z eksportami w dowolnych sprawach, nie tylko w przypadku spraw, które należą do niego lub zostały mu udostępnione, także wybierz Wyświetlanie wszystkich spraw.
  • Tworzenie eksportów oraz wszystkich innych działań związanych z wyszukiwaniem i eksportowaniem – wybierz Zarządzanie wyszukiwaniem i Zarządzanie eksportowaniem. Aby umożliwić użytkownikowi wyszukiwanie i eksportowanie w dowolnej sprawie, a nie tylko w sprawach należących do tego użytkownika lub udostępnionych mu, wybierz Wyświetlanie wszystkich spraw.

  Blokady, audyty i uprawnienia związane ze sprawami:

  • Tworzenie i usuwanie blokad, wyświetlanie list blokad – wybierz Zarządzanie blokadami, Aby użytkownik mógł tworzyć i usuwać blokady w dowolnej sprawie, a nie tylko sprawach należących do użytkownika lub udostępnionych mu, wybierz Wyświetlanie wszystkich spraw.
  • Wyświetlanie dzienników kontrolnych i blokad dotyczących spraw, do których użytkownik ma dostęp, wyświetlanie wszystkich raportów o blokadach – wybierz Zarządzanie kontrolą.
  • Tworzenie, udostępnianie, zamykanie i usuwanie spraw – wybierz Zarządzanie sprawami i co najmniej jedną z tych opcji: Zarządzanie blokadami, Zarządzanie wyszukiwaniem, Zarządzanie eksportowaniem lub Zarządzanie kontrolą.

  Uprawnienia w zakresie przechowywania:

  • Tworzenie, edytowanie i usuwanie reguł przechowywania oraz wyświetlanie wszystkich reguł przechowywania – wybierz Zarządzanie zasadami przechowywania.
  • Wyświetlanie reguł przechowywania, ale nie ich tworzenie, edytowanie ani usuwanie – wybierz Wyświetlanie zasad przechowywania.
 8. Kliknij Dalej.
 9. Przejrzyj wybrane uprawnienia i kliknij Utwórz rolę.

Krok 2. Przypisz użytkownikom uprawnienia w Vault

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Uprawnienia w Vault możesz przypisać 1 użytkownikowi lub wielu użytkownikom jednocześnie.

W obu przypadkach:

 • Użytkownicy zwykle otrzymują nową rolę w ciągu kilku minut, ale może to potrwać do 24 godzin.
 • Możesz przyznać użytkownikowi uprawnienia do Vault bez przyznawania mu licencji na Vault. Użytkownicy nie muszą mieć licencji na Vault, aby otrzymać uprawnienia do Vault.
 • Jeśli rola obejmuje tylko Zarządzanie eksportowaniem, Zarządzanie wyszukiwaniem, Zarządzanie blokadami i Zarządzanie sprawami, możesz ograniczyć zakres roli do określonej jednostki organizacyjnej.

Instrukcje znajdziesz w temacie Przypisywanie ról.

Rozwiązywanie problemów z uprawnieniami w Vault

Użytkownik nie ma żadnych informacji wymienionych na stronie Sprawy

 • Uzasadnienie: jeśli rola administratora użytkownika nie obejmuje uprawnienia Wyświetlanie wszystkich spraw, użytkownik widzi tylko sprawy, które do niego należą, i sprawy, które zostały mu udostępnione. Użytkownik nie zobaczy żadnych spraw, które nie są jego własnością i które nie zostały mu udostępnione.
 • Rozwiązanie problemu: udostępnij sprawy użytkownikowi. Instrukcje znajdziesz w temacie Udostępnianie sprawy.

Użytkownik nie może otwierać żadnych spraw

 • Uzasadnienie: jeśli rola administratora użytkownika obejmuje tylko uprawnienie Wyświetlanie wszystkich spraw, bez innych uprawnień, użytkownik może tylko wyświetlać listę spraw, a nie może ich otwierać.
 • Rozwiązanie problemu: masz 2 możliwości:
  1. Przypisz użytkownikowi inną rolę administratora, która zawiera inne uprawnienia Vault.
  2. Aby przypisać inne uprawnienia do Vault, edytuj przypisaną rolę użytkownika.

Informacje o uprawnieniach w Vault

Nazwa uprawnień do Vault Czynności, na jakie zezwalają uprawnienia Można ograniczyć do jednostek organizacyjnych
Zarządzanie sprawami,
 • Tworzenie spraw i udostępnianie ich innym użytkownikom
 • Zamykanie, ponowne otwieranie i modyfikowanie spraw
 • Usuwanie i przywracanie spraw

Ważne:

Użytkownik musi mieć co najmniej jedno uprawnienie – Zarządzanie blokadami, Zarządzanie wyszukiwaniem, Zarządzanie eksportowaniem lub Zarządzanie kontrolą. by otwierać sprawy i pracować nad nimi.

Jeśli konto jest ograniczone do jednostki organizacyjnej, użytkownik może udostępniać sprawy tylko kontom w tej jednostce.

Zarządzanie blokadami,
 • Wyświetlanie listy kont użytkowników, na które nałożono blokady
 • Nakładanie blokad
 • Usuwanie blokad

Ważne:

Gdy uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie do jednostki organizacyjnej, użytkownik może tworzyć i usuwać blokady tylko dla kont w tej jednostce. Użytkownicy Vault spoza jednostki organizacyjnej mogą wyświetlać blokady nałożone na konta użytkowników w tej jednostce organizacyjnej.

Zarządzanie wyszukiwaniem,
 • Dane wyszukiwania i wyniki.
 • Wyświetlanie treści wiadomości i plików, które zostały zwrócone w wyniku wyszukiwania
 • Zapisywanie zapytań i usuwanie zapisanych zapytań

Gdy uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie do jednostki organizacyjnej, użytkownik może wyszukiwać tylko dane powiązane z kontami i dyskami współdzielonymi w tej jednostce.

Zarządzanie eksportowaniem.
 • Wyświetlanie i pobieranie wyeksportowanych danych
 • Usuwanie wszystkich wyeksportowanych danych

Ważne:

Aby utworzyć eksporty, użytkownik musi mieć te uprawnienia oraz uprawnienie Zarządzanie wyszukiwaniem.

Gdy uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie do jednostki organizacyjnej, użytkownik może eksportować tylko dane powiązane z kontami i dyskami współdzielonymi w tej jednostce.

Superadministratorzy Google Workspace nie mają dostępu do wszystkich eksportów. Mogą wykonywać tylko czynności związane z eksportami, które są ich własnością, oraz eksportami w ramach udostępnionych im spraw.

Zarządzanie kontrolą
 • Wyświetlanie dzienników kontrolnych dotyczących spraw utworzonych przez użytkownika lub udostępnionych mu.
 • Wyświetlanie raportów o blokadach dla całej organizacji.
 • Wyświetlanie blokad w sprawach, do których użytkownik ma dostęp.
 
Zarządzanie zasadami przechowywania
 • Tworzenie i wyświetlanie reguł przechowywania dla całej organizacji.
 • Aktualizowanie reguł przechowywania w całej organizacji.
 • Usuwanie reguł przechowywania w całej organizacji.
 
Wyświetlanie zasad przechowywania
 • Wyświetlanie wszystkich reguł przechowywania w całej organizacji.
 
Wyświetlanie wszystkich spraw
 • Wyświetlanie wszystkich spraw w całej organizacji.
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
96539
false