Najczęstsze pytania na temat Google Vault

Dowiedz się więcej o sposobie działania Vault.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Licencje i konta

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Jak mogę kupić Vault dla mojej organizacji?

Wiele wersji Google Workspace zawiera licencje Vault dla wszystkich użytkowników w organizacji. Jeśli wersja, której używasz, nie zawiera Vault, możesz kupić dodatkowe licencje.

Uwzględnione licencje na Vault Dostępne dodatkowe licencje na Vault
 • Business Plus
 • Wersja Enterprise
 • Enterprise Essentials (tylko weryfikacja za pomocą domeny)
 • Wszystkie wersje Education
 • G Suite Business
Aby dowiedzieć się więcej o zgodnych wersjach,
skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google.

Porównanie wersji

Dowiedz się więcej o kupowaniu licencji na Vault dla swojej organizacji.

Jeśli zarządzane konto Google użytkownika zostanie usunięte, czy dane tego użytkownika przechowywane przez Vault też zostaną usunięte?

Tak. Usunięcie konta użytkownika powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z nim danych z serwerów Google.

Skutki usunięcia konta użytkownika:

 • Nie możesz wyszukiwać ani eksportować jego danych z Vault.
 • Wszelkie reguły przechowywania i blokady dotyczące danych użytkownika przestają obowiązywać. Dane mogą zostać natychmiast trwale usunięte.
 • Dane możesz przywrócić przez 20 dni po usunięciu konta użytkownika. Nie można jednak odzyskać żadnych danych, które zostały trwale usunięte. Dowiedz się, jak przywrócić niedawno usunięte konto użytkownika.

Do przechowywania danych użytkowników zalecamy używanie licencji na zarchiwizowane konto użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie kontami byłych pracowników i zapisanymi na nich danymi. Jeśli korzystasz z narzędzia Google Cloud Directory Sync, skonfiguruj je w taki sposób, aby zawieszało konta, a nie usuwało.

Jak zachować dane użytkownika, który opuszcza organizację?

Nie usuwaj konta. Jeśli usuniesz konto użytkownika, zostaną też skasowane wszystkie jego dane przechowywane w Vault.

Aby zachować dane użytkownika w Vault po opuszczeniu przez niego organizacji, przypisz mu licencję na zarchiwizowane konto użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie kontami byłych pracowników i zapisanymi na nich danymi. Możesz też zawiesić konto takiego użytkownika, aby zachować dane i wyłączyć usługi, ale zawieszone konto jest płatne tak samo jak aktywne.

Jeśli grupa zostanie usunięta, czy wiadomości w Grupach dyskusyjnych przechowywane przez Vault również zostaną usunięte?
Tak. Po usunięciu grupy zostaną też trwale usunięte wiadomości z tej grupy. Wiadomości w Grupach dyskusyjnych są usuwane, nawet jeśli usunięta grupa była objęta blokadą lub regułą przechowywania. Jednak wiadomości w Gmailu otrzymywane przez użytkowników w ramach subskrypcji nie są usuwane i podlegają regułom przechowywania oraz blokadom Gmaila.
Co się dzieje, jeśli użytkownik Vault przekroczy limit miejsca w Google Workspace?

Nie ma to wpływu na Vault. Użytkownik, który przekroczył limit miejsca, nie może jednak wysyłać ani odbierać nowych e-maili i może zauważyć ogólne pogorszenie działania konta.

Korzystanie z Vault

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Jak uzyskać dostęp do danych przy użyciu Vault?

Aby uzyskać dostęp do danych organizacji i móc je przeszukiwać, zaloguj się na https://vault.google.com i utwórz sprawę. Administrator Vault może ograniczyć dostęp do danych i ich wyszukiwanie. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu danychuprawnieniach w Vault.

Czy na potrzeby Vault mogę utworzyć dodatkową domenę, na przykład vault.moja_domena.com?

Nie. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do Vault jest możliwy tylko przez https://vault.google.com.

Czy mogę zezwolić osobom spoza mojej organizacji na dostęp do danych mojej organizacji przy użyciu Vault?

Możesz zezwolić innym osobom na logowanie się w Vault. Dowiedz się, jak zezwalać użytkownikom zewnętrznym na dostęp do Vault.

Jak wyeksportować dane za pomocą Vault?

Dowiedz się, jak wyeksportować dane z Vault.

Czy Vault to narzędzie do archiwizacji danych lub tworzenia ich kopii zapasowych?

Nie. Vault nie został stworzony do tych celów.

Dlaczego nie powinno się używać Vault do tworzenia kopii zapasowych lub pobierania danych?

 • Funkcja eksportowania z Vault nie służy do tworzenia kopii zapasowych na dużą skalę ani w ramach rozbudowanych zbiorów danych. Możesz wyeksportować dane z ograniczonej liczby kont i tylko z jednej usługi Google naraz. Ponadto Vault nie pozwala na przeprowadzanie wielu eksportów równoległych ani na planowanie eksportów automatycznych.
 • Eksportowanie z Vault przeprowadza się na potrzeby procedur prawnych związanych z obowiązkowym ujawnieniem danych. Vault nie jest w stanie tworzyć różnicowych kopii zapasowych ani usuwać duplikatów danych. Na przykład eksportowanie z Dysku obejmuje wszystkie elementy, do których dostęp ma przeszukiwane konto. Kiedy różne konta mają dostęp do tych samych elementów, elementy te zostają wyeksportowane z każdego konta, co skutkuje pojawieniem się mnóstwa duplikatów danych.
 • Vault nie obsługuje wszystkich usług Google. Vault może wyeksportować dane tylko z obsługiwanych usług Google. Vault nie obsługuje usług takich jak Kalendarz, Kontakty, Keep czy Currents.
 • Przywracanie danych z plików wyeksportowanych przez Vault nie jest łatwe. Vault nie ma żadnych narzędzi do automatycznego przywracania danych.
  • W przypadku Gmaila, Google Chat i Grup dyskusyjnych musisz użyć narzędzia G Suite Migration for Microsoft Exchange (GSMME), aby zaimportować pliki PST. Google nie ma narzędzia do hurtowego importowania plików mbox.
  • Pliki wyeksportowane z Dysku nie są segregowane według poszczególnych kont, a pliki Google, takie jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje, są zapisywane w różnych formatach.
  • Nie ma możliwości przywracania danych głosowych z plików wyeksportowanych przez Vault.

Mimo to musisz wyodrębnić dane lub utworzyć ich kopie zapasowe?

Możesz potrzebować kopii zapasowej, aby uchronić swoje dane przed skutkami błędów ludzkich lub atakami oprogramowania typu ransomware. Google oferuje kilka rozwiązań:

 • Aby wyeksportować dane całej organizacji, użyj narzędzia Eksportowanie danych.
 • Użytkownicy mogą także sami wyeksportować swoje dane. Jeśli na przykład działasz w ramach małej firmy z kilkoma pracownikami, wszyscy możecie oddzielnie wyeksportować swoje dane i utworzyć ich kopie zapasowe.

Google oferuje wiele różnych narzędzi do pracy z danymi w Twojej organizacji i do ich wyodrębniania, na przykład interfejsy API lub hurtownię danych BigQuery. Jeśli korzystasz z rozwiązań oferowanych przez naszych partnerów lub inne firmy, zapoznaj się z materiałami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych i przeprowadzania archiwizacji w Google Cloud (w języku angielskim).

Czy mogę przywrócić wiadomości lub pliki zachowane w Vault z powrotem do Gmaila albo na Dysk?

W przypadku danych usuniętych mniej niż 25 dni temu zalecamy przywrócenie danych użytkownika z Dysku Google lub Gmaila przy użyciu konsoli administracyjnej Google.

Jak działa Vault

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Jak długo dane są przechowywane w Vault?

Możesz dostosować okresy przechowywania do swoich potrzeb – dane mogą być nawet przechowywane w nieskończoność. Dowiedz się więcej o przechowywaniu danych w Vault.

Czy użytkownicy mogą usuwać dane przechowywane przez Vault?

Użytkownicy mogą usuwać wiadomości i inne elementy z usług Google, ale wszelkie dane objęte regułami przechowywania lub blokadami pozostają dostępne w Vault dla użytkowników Vault. Usunięte wiadomości przechowywane w Vault nie są wliczane do limitu miejsca użytkownika. Dowiedz się więcej o używaniu Vault do przechowywania danych.

Jak Vault rejestruje działania swoich użytkowników?

Wszystkie działania użytkowników Vault są monitorowane i śledzone w rejestrze kontrolnym. Jeśli użytkownik o uprawnieniach pozwalających na zmianę okresu przechowywania spróbuje ten okres zmienić, informacje o tej czynności zostaną umieszczone w dzienniku kontrolnym i nie będzie można ich usunąć. Dowiedz się więcej o funkcjach kontroli w Vault.

Jak niezawodna jest usługa Vault?

Google zapisuje dane organizacji w różnych centrach danych rozproszonych po świecie. Dowiedz się więcej o zaangażowaniu Google w zapewnienie niezawodnych usług dla przedsiębiorstw.

W jaki sposób Google podchodzi do żądań ze strony organów ścigania?

Podczas odpowiadania na żądania innych podmiotów związane z przekazaniem informacji o użytkownikach Google przestrzega prawa. Dowiedz się więcej o zaangażowaniu Google w poszanowanie prywatności w firmach.

Jakie certyfikaty uzyskała usługa Vault oraz jakie spełnia standardy?

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu Google w zapewnienie zgodności dla firm.

 

Inne najczęstsze pytania dotyczące Vault:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
96539
false
false