Apps Kasası'nı kullanarak Gmail iletilerini saklama

Kuruluşunuzun bilgi yönetimi planının bir parçası olarak Gmail iletilerinin ne kadar süre saklanacağını belirleyebilirsiniz. İletilerin ne kadar süre saklanacağını ve gerekiyorsa ne zaman silineceğini belirtmek için saklama kurallarını kullanın.

Belirlenen süre için belirli koşullarla eşleşen verileri saklamak üzere özel saklama kuralları ayarlayın. Kuruluşunuzdaki tüm lisanslı hesaplar için bir hizmete ilişkin tüm verileri belirli bir süre boyunca saklamanız gerektiğinde bir varsayılan saklama kuralı ayarlayın. Varsayılan saklama kuralının daha uzun bir saklama süresi olsa bile özel saklama kuralları varsayılan saklama kurallarını geçersiz kılar.

Gmail'in saklama politikası hakkında önemli bilgiler

Saklama kurallarını oluşturmadan önce, saklama işlevinin işleyiş şekli hakkında bilgi edinmeniz ve Apps Kasası'nda desteklenen Gmail iletileri başlıklı makaleyi incelemeniz kesinlikle önerilir.

UYARI: Düzgün şekilde yapılandırılmamış bir saklama kuralı, Gmail'in iletileri derhal ve geri alınamayacak biçimde tamamen silinmesine yol açabilir. Saklama kurallarını oluştururken veya değiştirirken dikkatli olun. Yeni kuralları kuruluşunuzun tamamına uygulamadan önce küçük bir hesap grubu üzerinde test etmenizi öneririz.

Temel Gmail saklama davranışı

 • Bir ileti muhafazaya alındığında Gmail, geçerli tüm saklama süreleri sona erdikten sonra bile iletiyi tamamen silemez.
 • Özel Gmail saklama kuralları her zaman varsayılan Gmail saklama kuralının yerini alır.
 • Bir iletiye birden fazla özel saklama kuralı uygulandığında Gmail iletiyi, saklama süresi en son dolan kuralın gerektirdiği şekilde saklar.
 • Gmail'in 30 günlük koruma politikası iletilerin silinmesini geciktirebilir.

Ek Gmail saklama davranışı

Tümünü aç  |  Tümünü kapat

Gmail iletilerinin tamamen silinme zamanı

Gmail'in bir iletiyi tamamen silmesi için iletinin hem Apps Kasası hem de Gmail ölçütlerine uyması gerekir:

 • İleti herhangi bir saklama kuralıyla saklanmıyor olmalıdır.
 • İleti muhafazaya alınmış olmamalıdır.
 • İleti en az 30 gün boyunca Gmail'in sistem tarafından oluşturulan ^deleted etiketine sahip olmalıdır.

Apps Kasası, Gmail'in saklama kuralı veya muhafaza kapsamında olan bir iletiyi tamamen silmesine izin vermez. Geçerli tüm saklama süreleri ve muhafazalar sona erdikten sonra Gmail, iletinin ne kadar süre boyunca ^deleted etiketine sahip olduğunu temel alarak tamamen silinip silinmeyeceğini değerlendirir.

^deleted etiketi uygulandığında

Gmail, ^deleted etiketini Google sistemlerinden kaldırılmaya uygun olan iletilere uygular. Aşağıdaki işlemlerden herhangi biri gerçekleştiğinde ileti bu etiketi alır:

 • Gmail kullanıcıları Çöp Kutusu'nu boşaltır veya Çöp Kutusu'ndaki iletileri seçip Tamamıyla sil'i tıklarsa.
 • Gmail, 30 gün boyunca Çöp Kutusu'nda bulunan bir iletiyi otomatik olarak siler.
 • ^deleted etiketine sahip olmayan bir iletinin saklama süresi sona ererse.
 • Gmail kullanıcıları taslak iletileri silerse.

^deleted etiketi iletileri Gmail kullanıcılarından gizler ve kullanıcılar bir Google Workspace yöneticisinden yardım almadan bu iletileri kurtaramaz. Ancak, söz konusu iletiler tamamen silinene kadar Apps Kasası'nı kullanarak bu etikete sahip iletileri yine arayabilir ve dışa aktarabilirsiniz.

Gmail'in 30 günlük koruma politikası

Gmail, ^deleted etiketi uygulandıktan sonra iletileri en az 30 gün boyunca saklayan bir koruma politikasına sahiptir. Bu politika, bu 30 gün içinde süresi dolan tüm Apps Kasası saklama kurallarının yerini alır.

Gmail'in 30 günlük koruma politikasının iletilerin temizlenme zamanını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için ileti saklama örneklerini inceleyin.
Gmail ileti dizileri tek tek iletilerden farklı şekilde işlenir

E-posta ileti dizileri için saklama kuralları şu şekilde uygulanır:

 • İleti dizisindeki bir ileti bir saklama kuralı veya muhafaza ile saklanıyorsa ileti dizisinin tamamı saklanır.
 • Etiketleri temel alan saklama kuralları, saklama amacıyla ileti dizisindeki en son etiketlenen iletinin tarihini kullanır.

Örneğin, bir saklama kuralı proje-A etiketine sahip iletileri 365 gün boyunca saklıyorsa ve bir ileti dizisindeki ilk ileti bu etikete sahipse ileti dizisindeki tüm iletiler ilk iletinin gönderildiği tarihten itibaren 365 gün boyunca saklanır. İleti dizisindeki daha geç tarihli bir ileti proje-A etiketini alırsa ileti dizisindeki tüm iletiler artık bu iletinin gönderildiği tarihten itibaren 365 gün boyunca saklanır. Saklama kuralının süresi dolduktan ve Gmail etiketlenen iletileri tamamen sildikten sonra, etiketlenmemiş iletilerin de tamamen silinmesi 24 saat kadar gecikebilir.

Drive'a Gmail'den eklenen ekler, Drive saklama kurallarına tabidir

Gmail iletisine iliştirilmiş bir öğe, Drive'a ekle özelliği kullanılarak Drive'a eklendiğinde, Drive'da öğenin bir kopyası oluşturulur. Gmail iletisi ve eki, Gmail saklama politikalarına tabidir. Drive'da kopyalanan öğe ise Drive saklama politikalarına tabidir.

Örnek Gmail saklama kuralları ve etkileri

Örnek varsayılan kural: Tüm iletileri süresiz olarak sakla

Bu varsayılan kural, seçili kuruluş birimindeki tüm Gmail iletilerini süresiz olarak saklar. Kullanıcılar iletileri yine silebilir ve iletiler 30 gün sonra veya kullanıcı Çöp Kutusu'nu boşalttığında Çöp Kutusu'ndan kaldırılır. Ancak, iletiler Apps Kasası yöneticileri tarafından aranabilir ve dışa aktarılabilir halde kalır.

Kural yapılandırması

 • Süre: Süresiz

Gönderilen ve alınan iletiler üzerindeki etkisi

Gönderilen veya alınan bir iletideki kullanıcı işlemi Gmail ^deleted etiketini ne zaman uygular? Gmail iletiyi ne zaman tamamen siler?

Kullanıcı ileti üzerinde işlem yapmıyor

Hiçbir zaman Hiçbir zaman

Kullanıcı, gönderdikten 1 gün sonra iletiyi Çöp Kutusu'na taşıyor ve Çöp Kutusu'nu boşaltıyor

Gönderildikten 1 gün sonra Hiçbir zaman

Kullanıcı, iletiyi gönderdikten 1 gün sonra iletiyi Çöp Kutusu'na taşıyor (ancak Çöp Kutusu'nu boşaltmıyor)

Gönderildikten 31 gün sonra, Gmail iletiyi Çöp Kutusu'ndan otomatik olarak kaldırır Hiçbir zaman

Taslak iletiler üzerindeki etkisi

Taslak iletideki kullanıcı işlemi Gmail ^deleted etiketini ne zaman uygular? Gmail iletiyi ne zaman tamamen siler?

Kullanıcı bir taslak ileti yazıyor ancak göndermiyor

Hiçbir zaman Hiçbir zaman

Kullanıcı bir taslak ileti yazıyor ve iletiyi göndermeden siliyor

Kullanıcı taslağı sildiğinde Kullanıcı taslağı sildikten 30 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle)
Örnek özel kural: 365 gün sonra yalnızca silinen iletileri tamamen sil
Bu kural Gmail'in, seçili kuruluş birimi için yalnızca kalıcı olarak silinen (Çöp Kutusu'ndan kaldırılan) iletileri 365 gün sonra tamamen silmesine olanak tanır.

Kural yapılandırması

 • Süre: 365 gün
 • Süre sona erdiğinde gerçekleştirilecek işlem:
  • ediscovery.google.com'da, Yalnızca kullanıcıların silmiş olduğu iletiler tamamen silinsin'i seçin.
  • vault.google.com'da, Yalnızca kalıcı olarak silinmiş iletileri tamamen sil'i seçin.

Gönderilen ve alınan iletiler üzerindeki etkisi

Gönderilen veya alınan bir iletideki kullanıcı işlemi Gmail ^deleted etiketini ne zaman uygular? Gmail iletiyi ne zaman tamamen siler?

Kullanıcı ileti üzerinde işlem yapmıyor

Hiçbir zaman Hiçbir zaman

Kullanıcı, gönderdikten 1 gün sonra iletiyi Çöp Kutusu'na taşıyor ve Çöp Kutusu'nu boşaltıyor

Gönderildikten 1 gün sonra Gönderildikten 365 gün sonra

Kullanıcı, iletiyi gönderdikten 1 gün sonra iletiyi Çöp Kutusu'na taşıyor (ancak Çöp Kutusu'nu boşaltmıyor)

Gönderildikten 31 gün sonra, Gmail iletiyi Çöp Kutusu'ndan otomatik olarak kaldırır Gönderildikten 365 gün sonra
Kullanıcı iletiyi gönderdikten 360 gün sonra Çöp Kutusu'na taşıyor ve Çöp Kutusu'nu boşaltıyor Gönderildikten 360 gün sonra İleti gönderildikten 390 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle Çöp Kutusu boşaltıldıktan 30 gün sonra)
Kullanıcı iletiyi gönderdikten 400 gün sonra Çöp Kutusu'na taşıyor (ancak Çöp Kutusu'nu boşaltmıyor) Gönderildikten 430 gün sonra, Gmail iletiyi Çöp Kutusu'ndan otomatik olarak kaldırır İleti gönderildikten 460 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle Gmail iletiyi Çöp Kutusu'ndan kaldırdıktan 30 gün sonra)

Taslak iletiler üzerindeki etkisi

Taslak iletideki kullanıcı işlemi Gmail ^deleted etiketini ne zaman uygular? Gmail iletiyi ne zaman tamamen siler?

Kullanıcı bir taslak ileti yazıyor ancak göndermiyor

Hiçbir zaman Hiçbir zaman

Kullanıcı bir taslak ileti yazıyor ve iletiyi göndermeden siliyor

Kullanıcı taslağı sildiğinde Kullanıcı taslağı sildikten 30 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle)
Örnek özel kural: 365 gün sonra iletileri tamamen sil

Bu kural Gmail'in, seçili kuruluş birimi için kullanıcıların silmediği taslaklar ve iletiler de dahil tüm iletileri 365 gün sonra tamamen silmesine izin verir.

Kural yapılandırması

 • Süre: 365 gün
 • Taslakları hariç tut: işaretli değil (yalnızca ediscovery.google.com)
 • Süre sona erdiğinde gerçekleştirilecek işlem:
  • ediscovery.google.com'da, Kullanıcıların gelen kutularında bulunan ve silinmiş olan iletiler de dahil tüm iletiler tamamen silinsin'i seçin.
  • vault.google.com adresinde, Gmail posta kutularındaki iletiler ve kalıcı olarak silinmiş iletiler tamamen silinsin. Bu kural taslakları tamamen siler'i seçin.

Gönderilen ve alınan iletiler üzerindeki etkisi

Gönderilen veya alınan bir iletideki kullanıcı işlemi Gmail ^deleted etiketini ne zaman uygular? Gmail iletiyi ne zaman tamamen siler?

Kullanıcı ileti üzerinde işlem yapmıyor

İleti gönderildikten 365 gün sonra, saklama süresi sona erdiğinde İleti gönderildikten 395 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle saklama süresi sona erdikten 30 gün sonra)

Kullanıcı, gönderdikten 1 gün sonra iletiyi Çöp Kutusu'na taşıyor ve Çöp Kutusu'nu boşaltıyor

Gönderildikten 1 gün sonra İleti gönderildikten 365 gün sonra, saklama süresi sona erdiğinde
Kullanıcı iletiyi gönderdikten 360 gün sonra Çöp Kutusu'na taşıyor ve Çöp Kutusu'nu boşaltıyor İleti gönderildikten 360 gün sonra, kullanıcı Çöp Kutusu'nu boşalttığında İleti gönderildikten 390 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle Çöp Kutusu boşaltıldıktan 30 gün sonra)
Kullanıcı iletiyi gönderdikten 360 gün sonra Çöp Kutusu'na taşıyor (ancak Çöp Kutusu'nu boşaltmıyor) İleti gönderildikten 365 gün sonra, saklama süresi sona erdiğinde İleti gönderildikten 395 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle saklama süresi sona erdikten 30 gün sonra)

Taslak iletiler üzerindeki etkisi

Taslak iletideki kullanıcı işlemi Gmail ^deleted etiketini ne zaman uygular? Gmail iletiyi ne zaman tamamen siler?

Kullanıcı bir taslak ileti yazıyor ancak göndermiyor

İleti gönderildikten 365 gün sonra, saklama süresi sona erdiğinde İleti gönderildikten 395 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle saklama süresi sona erdikten 30 gün sonra)

Kullanıcı bir taslak ileti yazıyor ve iletiyi göndermeden siliyor

Kullanıcı taslağı sildiğinde Kullanıcı taslağı sildikten 30 gün sonra (Gmail'in 30 günlük koruma politikası nedeniyle)

Gmail için özel saklama kuralı ayarlama

 1. vault.google.com adresinde oturum açın.
 2. Saklamave sonraÖzel Kurallarve sonraOluştur'u tıklayın.
 3. Hizmet için Gmail'i seçin, ardından Devam'ı tıklayın.
 4. Kuralın uygulanacağı kuruluş birimini seçin. Bir seçici açmak için alanı, tıklayın ardından kuruluş birimini tıklayın.
 5. Devam'ı tıklayın.
 6. (İsteğe bağlı) Bu kuralın kapsamına girmesi için iletilerin karşılaması gereken koşulları seçin:
  • Gönderme tarihi değerlerini girin. Yalnızca bir başlangıç tarihi belirtirseniz, kural bu tarihten sonra gönderilen tüm iletilere uygulanır. Yalnızca bir bitiş tarihi belirtirseniz, kural bu tarihten önce gönderilen tüm iletilere uygulanır.
  • İletilerin eşleşmesi gereken terimleri girin. Joker karakterler (*) dışında desteklenen tüm arama operatörlerini kullanabilirsiniz. Klasik Hangouts veya Google Chat'teki sohbet mesajlarına bir Gmail saklama kuralı uygulamak için is:chat terimini kullanamazsınız. Sohbet mesajları için saklama kuralları oluşturmak üzere Chat saklama kuralı ayarlayın.
 7. Devam'ı tıklayın.
 8. Mesajların ne kadar süre tutulacağını seçin:
  • Bu kural kapsamındaki mesajları kalıcı olarak saklamak için Süresiz'i seçin.
  • İletileri belirli bir sürenin sonunda silmek için Saklama süresi'ni seçin ve 1 ile 36.500 arasında bir gün sayısı girin.
 9. Bir saklama süresi ayarlarsanız bu süre sona erdiğinde iletilerle ilgili olarak ne yapılacağını seçin:
  • Yalnızca kullanıcıların Çöp Kutusu'ndan sildiği iletileri tamamen silmek için ilk seçeneği belirleyin.
  • Silinmemiş iletiler de dahil tüm iletileri tamamen silmek, ancak taslakları ve e-posta şablonlarını hariç tutmak için ikinci seçeneği belirleyin.
  • Silinmemiş iletiler, taslaklar ve e-posta şablonları da dahil olmak üzere tüm iletileri tamamen silmek için üçüncü seçeneği belirleyin.
  Uyarı: Apps Kasası, yeni bir kural gönderdiğinizde Gmail'in saklama süresini aşan verileri derhal tamamen silmesine izin verir. Tamamen silinen veriler arasında kullanıcıların saklamak istediği veriler de olabilir. Kuralın doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmadıkça bir sonraki adıma geçmeyin.
 10. Oluştur'u tıklayın. Bir saklama süresi ayarlarsanız, Apps Kasası kuralın etkilerini anladığınızı onaylamanızı ister. Kutuları işaretleyin ve kuralı oluşturmak için Kabul et'i tıklayın.

Gmail için varsayılan saklama kuralı ayarlama

Varsayılan saklama kuralı, özel bir kural ya da muhafaza kapsamında olmayan Gmail iletilerine uygulanır.

 1. vault.google.com adresinde oturum açın.
 2. Saklama'yı tıklayın. Varsayılan kurallar listesi açılır.
 3. Gmail'i "" tıklayın.
 4. İletilerin ne kadar süre tutulacağını seçin:
  • Bu kural kapsamındaki iletileri kalıcı olarak saklamak için Süresiz'i seçin.
  • İletileri belirli bir sürenin sonunda silmek için Saklama süresi'ni seçin ve 1 ile 36.500 arasında bir gün sayısı girin.
 5. Bir saklama süresi ayarlarsanız bu süre sona erdiğinde iletilerle ilgili olarak ne yapılacağını seçin:
  • Yalnızca silinmiş olan iletileri tamamen silmek için ilk seçeneği belirleyin.
  • Silinmemiş iletiler, taslaklar ve şablonlar da dahil tüm iletileri tamamen silmek için ikinci seçeneği belirleyin.
  Uyarı: Apps Kasası, kuralı gönderdiğinizde Gmail'in saklama süresini aşan verileri hemen temizlemesine izin verir. Tamamen silinen veriler arasında kullanıcıların saklamak istediği veriler de olabilir. Kuralın doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmadıkça bir sonraki adıma geçmeyin.
 6. Kaydet'i tıklayın. Apps Kasası, kuralın etkilerini anladığınızı onaylamanızı ister. Kutuları işaretleyin ve kuralı kaydetmek için Kabul et'i tıklayın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
96539
false