ส่งออกข้อมูลจากห้องนิรภัย

 

ห้องนิรภัยสำหรับผู้ดูแลระบบและบุคลากรด้านกฎหมาย ห้องนิรภัยจะทำงานได้ไม่ถูกต้องจนกว่าผู้ดูแลระบบ G Suite จะตั้งค่าบัญชีของคุณ 

 

เมื่อระบุข้อความหรือไฟล์ที่พบว่าเป็นปัญหาในกรณีของคุณแล้ว คุณจะส่งออกข้อมูลดังกล่าวเพื่อรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ 

เริ่มการส่งออก

 1. จากรายการผลการค้นหา ให้คลิกส่งออกผลลัพธ์
 2. พิมพ์ชื่อสำหรับการส่งออก
 3. เลือกเขตข้อมูล
 4. เลือกดำเนินการตามประเภทข้อมูลที่จะส่งออกดังนี้
  • สำหรับการส่งออกข้อความ ให้เลือก PST หรือ mbox โดยเลือกได้ว่าจะรวมเอาเนื้อหาของข้อความในโหมดข้อมูลลับไว้กับข้อมูลที่จะส่งออกด้วยหรือไม่ก็ได้
   หมายเหตุ: Microsoft Outlook ไม่รองรับป้ายกำกับที่ Gmail ใช้ในการจัดประเภทข้อความ ข้อความทั้งหมดจะปรากฏในกล่องจดหมายเมื่อคุณเปิดไฟล์ PST ใน Outlook 
  • สำหรับการส่งออกข้อมูลในไดรฟ์ ให้เลือกว่าคุณต้องการที่จะรวมข้อมูลระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ที่เข้าถึงไฟล์ทางอ้อมด้วยหรือไม่
 5. คลิกเริ่มส่งออก

หน้าส่งออกจะแสดงสถานะของการส่งออก คุณสามารถทำงานต่อได้ภายในห้องนิรภัยในขณะที่กำลังส่งออก เมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่ข้างชื่อการส่งออก

การส่งออกขนาดใหญ่

การส่งออกขนาดใหญ่อาจใช้เวลาดำเนินการหลายชั่วโมง หากการส่งออกขนาดใหญ่มากดำเนินการไม่เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ห้องนิรภัยจะหยุดการส่งออกและส่งกลับผลลัพธ์บางส่วน จากนั้นคุณสามารถเริ่มการส่งออกต่อจากที่หยุดไว้ได้

การส่งออกที่มีผลลัพธ์บางส่วน

หลังจากการส่งออกทำงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ห้องนิรภัยจะหยุดดำเนินการ โปรดสังเกตว่าการส่งออกจะมีผลลัพธ์บางส่วน คุณสามารถดาวน์โหลดข้อความและไฟล์ที่ห้องนิรภัยเรียกข้อมูลมาได้จนถึงเวลานั้น พร้อมกับไฟล์ CSV ที่แสดงรายชื่อบัญชีที่ยังไม่ได้ส่งออก

คลิกส่งออกต่อไปเพื่อส่งออกต่อไป ตั้งชื่อใหม่ให้กับการส่งออก แล้วห้องนิรภัยจะรวบรวมข้อความและไฟล์เพิ่มเติมต่อไปอีก 24 ชั่วโมง คุณสามารถส่งออกต่อไปได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะเรียกข้อความและไฟล์ที่ตรงกับคำสืบค้นของคุณครบทั้งหมด

เคล็ดลับ: ถ้าการส่งออกใช้เวลานานเกินไป โปรดพิจารณายกเลิกแล้วลองใช้กลยุทธ์ใหม่ในการค้นหา ดังนี้
 • ถ้าเป็นไปได้ ให้ระบุบัญชีที่ต้องการส่งออกแล้วทำการส่งออกหลายๆ ครั้ง โดยในแต่ละครั้งให้ระบุบัญชีเป็นจำนวนไม่มาก 
 • ทำการค้นหาหลายครั้งโดยใช้ช่วงข้อมูล เช่น ค้นหาข้อความที่ส่งในปี 2013 แล้วจึงค้นหาข้อความที่ส่งในปี 2014 อีกครั้ง

ดาวน์โหลดการส่งออก

 1. หลังจากส่งออกแล้ว ให้คลิกดูไฟล์ที่เสร็จแล้วตามชื่อการส่งออกที่ตั้งไว้ ถ้าการส่งออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณไม่เห็นลิงก์นี้ ให้ลองรีเฟรชหน้านี้
 2. คลิกดาวน์โหลดถัดจากไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
หมายเหตุ: ไฟล์ส่งออกจะใช้ได้ 15 วัน จากนั้นจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ในการเริ่มต้นวิเคราะห์ไฟล์ที่ส่งออกจากห้องนิรภัย โปรดดูที่การส่งออกของห้องนิรภัยทำงานอย่างไร

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร