Exportera data från Arkiv

 

Arkiv är till för administratörer och juridisk personal. Arkiv fungerar inte korrekt förrän G Suite-administratören har konfigurerat ditt konto. 

 

När du har identifierat de meddelanden eller filer som är relevanta för ditt ärende kan du exportera dem för vidare analys. 

Starta en export

 1. Klicka på Exportera resultat i listan över sökresultat.
 2. Ange ett namn på exporten.
 3. Välj en dataregion.
 4. Beroende på vilken typ av data du exporterar:
  • För meddelandeexporter väljer du PST eller mbox. Du kan även välja om innehållet i meddelanden i konfidentiellt läge ska inkluderas i din export.
   Obs! Microsoft Outlook har inte stöd för etiketter, vilket Gmail använder för att klassificera meddelanden. Alla meddelanden visas i inkorgen när du öppnar en PST-fil i Outlook. 
  • För Drive-exporter väljer du om du vill inkludera information om åtkomstnivå för användare med indirekt åtkomst till filer.
 5. Klicka på Starta export.

Sidan Export visar statusen för din export. Du kan fortsätta att arbeta i Arkiv medan exporten pågår. När exporten är klar visas en grön bockmarkering bredvid namnet på exporten.

Arbeta med stora exporter

Det kan ta flera timmar att behandla stora exporter. Om en extremt stor export inte har slutförts efter 24 timmar avbryter Arkiv exporten och levererar delresultaten. Du kan sedan starta om exporten där den avbröts.

Exporter med delresultat

När en export har körts i 24 timmar avbryter Arkiv processen med noteringen Exporten innehåller delresultat. Du kan ladda ned de meddelanden och filer som Arkiv kunnat hämta fram till denna punkt, tillsammans med en CSV-fil som listar de konton som ännu inte har exporterats.

Klicka på Fortsätt export om du vill återuppta behandlingen av exporten. Ge exporten ett nytt namn så samlas ytterligare meddelanden och filer in under 24 timmar till i Arkiv. Du kan fortsätta en export så många gånger som behövs för att hämta alla meddelanden och filer som matchade din sökning.

Tips! Om exporten tar för lång tid kan du avbryta den och testa med en annan sökstrategi:
 • Identifiera om möjligt de konton du behöver exportera och gör flera sökningar, var och en på ett litet antal konton. 
 • Utför flera sökningar med datumintervall. Sök till exempel efter meddelanden som skickades 2013 och gör sedan en ny sökning efter meddelanden som skickats under 2014.

Ladda ned en export

 1. Klicka på Visa slutförda filer under exportnamnet när exporten är klar. Uppdatera sidan om exporten är klar och du inte ser den här länken.
 2. Klicka på Hämta bredvid en fil som du vill hämta.
Obs! Exportfilerna är tillgängliga i 15 dagar och därefter tas de bort automatiskt.

Om du vill börja analysera filer som exporterats från Arkiv läser du Så här fungerar Arkiv.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?