Eksportowanie danych z Vault

Po użyciu wyszukiwarki do zidentyfikowania i zebrania danych powiązanych z Twoim projektem pozyskiwania danych elektronicznych w Google Workspace możesz wyeksportować je do dalszej analizy.

Uwaga: aby wyszukiwanie i eksportowanie danych było możliwe, administrator Google Workspace musi przypisać Ci uprawnienia Zarządzanie sprawami, Zarządzanie wyszukiwaniem i Zarządzanie eksportowaniem.

Rozpoczynanie eksportowania

Te kroki dotyczą nowej wersji Vault (vault.google.com). Przejdź do instrukcji dotyczących klasycznej wersji Vault

 1. Zaloguj się na vault.google.com, otwórz sprawę, z której chcesz wyeksportować dane, i wyszukaj te dane.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Wpisz opisową nazwę eksportowanych danych.
 4. Jeśli w Twojej organizacji obowiązują zasady dotyczące regionów danych, wybierz region danych przeznaczonych do wyeksportowania.
 5. Ustaw opcje eksportu obejmujące konkretne usługi:
  1. W przypadku Gmaila możesz uwzględniać lub wykluczać treść wiadomości tworzonych w trybie poufnym. Jeśli wykluczysz treść wiadomości tworzonej w trybie poufnym, w eksportowanych danych zawarte zostaną tylko metadane takiej wiadomości.
  2. W przypadku wiadomości wybierz format plików zawierających treść wiadomości: PST lub mbox. Dowiedz się więcej o tych formatach.
  3. W przypadku elementów przechowywanych na Dysku wybierz w pliku metadanych informacje o poziomie dostępu kont użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do plików.
 6. Kliknij Eksportuj.

  Uwaga: w organizacji nie można przeprowadzać więcej niż 20 eksportów naraz.

 7. Aby sprawdzić stan eksportu, kliknij Eksporty. Po zakończeniu eksportu kolumna Stan zostanie oznaczona zielonym znacznikiem, a przycisk Pobierz stanie się aktywny.

 8. Jeśli eksportowanie nie zostanie ukończone w ciągu 24 godzin, Vault wstrzyma operację i wyświetli wyniki częściowe. Aby otrzymać pełne wyniki, wznów eksportowanie.
 9. Pobierz wyeksportowane dane.Uwaga: pliki z wyeksportowanymi danymi są dostępne przez 15 dni od rozpoczęcia eksportu – po tym czasie są automatycznie usuwane.

Częściowe wyniki eksportowania

Przetworzenie bardzo dużych eksportów może potrwać kilka godzin. Jeśli duży eksport nie zostanie ukończony w ciągu 24 godzin, Vault wstrzyma operację i wyświetli wyniki częściowe. W takim przypadku możesz wznowić eksport w miejscu, w którym został wstrzymany.

Jeśli eksportowanie nie zostanie ukończone w ciągu 24 godzin, Vault wstrzyma operację i poinformuje, że eksport zawiera częściowe wyniki. Możesz pobrać wiadomości i elementy wyeksportowane do tego momentu wraz z plikiem CSV zawierającym listę kont, które nie zostały jeszcze wyeksportowane.

Kliknij Kontynuuj eksportowanie, aby wznowić proces. Nadaj eksportowanym danym nową nazwę, a Vault będzie zbierać nowe wiadomości i elementy przez kolejne 24 godziny. W ten sposób możesz przedłużać eksportowanie dowolną liczbę razy, aż pobierzesz wszystkie wiadomości i elementy, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Wskazówka: jeśli eksportowanie trwa bardzo długo, możesz anulować proces i wypróbować inną strategię wyszukiwania:
 • Jeśli to możliwe, znajdź konta, które chcesz wyeksportować, i przeprowadź kilka wyszukiwań, każde na kilku kontach.
 • Podziel wyszukiwanie na przedziały czasu. Na przykład wyszukaj wiadomości wysłane w 2013 roku, a następnie przeprowadź wyszukiwanie wiadomości wysłanych w 2014 roku.

Pobieranie eksportu

Te kroki dotyczą nowej wersji Vault (vault.google.com). Przejdź do instrukcji dotyczących klasycznej wersji Vault

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy, a następnie kliknij sprawę, która zawiera wyeksportowane dane.
 3. Kliknij Eksporty.
 4. Wskaż plik z wyeksportowanymi danymi, które chcesz pobrać, i kliknij Pobierz.
 5. W wyskakującym okienku obok każdego pliku, który chcesz pobrać, kliknij Pobierz.
 6. Kliknij Gotowe.
 7. Aby dowiedzieć się, jak przetwarzać i analizować wyeksportowane pliki, zapoznaj się z artykułem na temat przeglądania plików eksportowanych z Vault.

 


Korzystanie z klasycznej wersji Vault

Kliknij poniżej, by otworzyć instrukcje dotyczące klasycznej wersji Vault (ediscovery.google.com). Przejdź do instrukcji dotyczących nowej wersji Vault

Eksportowanie danych z Vault na ediscovery.google.com

Rozpoczynanie eksportowania

 1. Utwórz sprawę (chyba że już to zrobiłeś), a następnie wyszukaj wiadomości lub elementy, które chcesz wyeksportować.
 2. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
 3. Wpisz nazwę eksportu.
 4. Wybierz region danych.
 5. W zależności od typu eksportowanych danych:
  • W przypadku eksportu wiadomości wybierz format PST lub mbox.Możesz też wybrać, czy chcesz dołączyć do eksportu treść wiadomości wysłanych w trybie poufnym.
  • Jeśli eksportujesz pliki z Dysku, określ, czy chcesz uwzględnić informacje o poziomie dostępu kont użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do plików.
 6. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.

  Uwaga: w organizacji nie można przeprowadzać więcej niż 20 eksportów naraz.

 7. Jeśli eksportowanie nie zostanie ukończone w ciągu 24 godzin, Vault wstrzyma operację i wyświetli wyniki częściowe. Aby otrzymać pełne wyniki, wznów eksportowanie.

Na stronie Eksportowanie pojawi się informacja o stanie eksportu. W trakcie eksportowania możesz korzystać z Vault.Po zakończeniu eksportowania zobaczysz zielony znacznik wyboru obok nazwy eksportu.

Pobieranie eksportu

 1. Gdy eksportowanie dobiegnie końca, kliknij Wyświetl gotowe pliki pod nazwą eksportu. Jeśli eksportowanie zakończyło się, ale nie widzisz linku, odśwież stronę.
 2. Kliknij Pobierz obok pliku, by go zapisać.

Uwaga: pliki eksportu są dostępne przez 15 dni od rozpoczęcia eksportu, a następnie są automatycznie usuwane.

Aby dowiedzieć się, jak analizować pliki wyeksportowane z Vault, zapoznaj się z artykułem na temat przeglądania plików eksportowanych z Vault.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?