Eksportowanie wyników wyszukiwania

Po zidentyfikowaniu wiadomości lub plików związanych z Twoją sprawą możesz je wyeksportować i przeanalizować. 

Rozpoczynanie eksportowania

 1. Na liście wyników wyszukiwania kliknij Eksportuj wyniki.
 2. Wpisz nazwę eksportu.
 3. Wybierz region danych.
 4. W zależności od rodzaju eksportowanych danych:
  • Jeśli eksportujesz wiadomości, wybierz PST lub mbox. Możesz też wybrać, czy chcesz dołączyć do eksportu treść wiadomości wysłanych w trybie poufnym.
   Uwaga: Microsoft Outlook nie obsługuje etykiet, których Gmail używa do klasyfikowania wiadomości. Gdy otworzysz plik PST w Outlooku, wszystkie wiadomości pojawią się w skrzynce odbiorczej. 
  • Jeśli eksportujesz pliki z Dysku, określ, czy chcesz uwzględnić informacje o poziomie dostępu kont użytkowników, którzy mają pośredni dostęp do plików.
 5. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.

Na stronie Eksportowanie zostanie wyświetlona informacja o stanie eksportu. W trakcie eksportowania możesz korzystać z Vault. Po zakończeniu eksportu zobaczysz zielony znacznik wyboru obok nazwy eksportu.

Obsługa bardzo dużych eksportów

Przetworzenie bardzo dużych eksportów może potrwać kilka godzin. Jeśli eksportowanie nadzwyczaj dużej ilości danych nie zostanie ukończone w ciągu 24 godzin, Vault zatrzymuje tę operację i udostępnia częściowe wyniki. Możesz wtedy wznowić eksport w miejscu, w którym został wstrzymany.

Częściowe wyniki eksportowania

Jeśli eksportowanie nie zostanie ukończone w ciągu 24 godzin, Vault wstrzymuje tę operację i informuje, że Eksport zawiera częściowe wyniki. Możesz pobrać wiadomości i pliki wyeksportowane do tego momentu wraz z plikiem CSV zawierającym listę kont, które nie zostały jeszcze przetworzone.

Kliknij Kontynuuj eksportowanie, aby wznowić przetwarzanie. Następnie wpisz nową nazwę dla eksportu. Vault rozpocznie zbieranie wiadomości i plików, które potrwa kolejne 24 godziny. W ten sposób możesz przedłużać eksportowanie dowolną liczbę razy, aż pobierzesz wszystkie wiadomości i pliki, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Wskazówka: jeśli eksportowanie trwa bardzo długo, możesz je anulować i spróbować użyć innej strategii wyszukiwania:
 • W miarę możliwości zidentyfikuj konta, które chcesz wyeksportować, a następnie przeprowadź oddzielne wyszukiwania dla mniejszych grup kont. 
 • Podziel wyszukiwanie na przedziały czasu. Możesz na przykład najpierw wyszukać wiadomości wysłane w 2013 roku, a następnie przeprowadzić kolejne wyszukiwanie dla wiadomości wysłanych w 2014 roku.

Pobieranie eksportu

 1. Gdy eksportowanie dobiegnie końca, kliknij Wyświetl gotowe pliki pod nazwą eksportu. Jeśli eksportowanie zakończyło się, ale nie widzisz linku, odśwież stronę.
 2. Kliknij Pobierz obok pliku, aby go zapisać.
Uwaga: pliki eksportu są dostępne przez 15 dni, po czym są automatycznie usuwane.

Aby rozpocząć analizę plików wyeksportowanych z Vault, zobacz Jak działa eksportowanie z Vault.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?