Słowniczek terminów używanych w Vault

Oto terminy, które musisz znać, gdy korzystasz z Google Vault:

 • Usunięcie – przeniesienie wiadomości do kosza przez użytkownika. Standardowe działanie Gmaila zakłada trwałe usunięcie wiadomości znajdujących się w koszu po 30 dniach od ich usunięcia.
 • Usunięcie na zawsze – nieodwracalne usunięcie wiadomości ze skrzynek pocztowych przez opróżnienie kosza. Użytkownicy nie mogą przywrócić takich wiadomości. Usunięcie na zawsze wiadomości przez użytkownika powoduje oznaczenie ich jako przeznaczonych do trwałego usunięcia ze wszystkich systemów Google.
 • Eksport – wyeksportowany zestaw danych użytkownika utworzony w Google Vault na potrzeby sprawy.
 • Zniszczenie – nieodwracalne skasowanie wiadomości ze wszystkich systemów Google, w tym z Vault. Zniszczone wiadomości nie są dostępne w żadnym miejscu.
 • Zablokowane dane – dane dowolnego obsługiwanego typu, na które została nałożona blokada związana ze sprawą.
 • Nieskończoność (lub przechowywanie danych w nieskończoność) – informacje objęte taką regułą są trwale dostępne w Vault przez cały okres ważności umowy na Vault. Jeśli umowa na Vault przestanie obowiązywać lub nie zostanie odnowiona, to dane przechowywane w nieskończoność są usuwane.
 • Blokada związana z postępowaniami nałożenie takiej blokady na konto użytkownika uniemożliwia usuwanie jego danych z Gmaila.
 • Sprawa – zbiór informacji związanych z określonym postępowaniem lub dochodzeniem.
 • Wiadomość – ogólny termin oznaczający e-maile i zarejestrowane wiadomości czatu.
 • Okres przed zniszczeniem (maksymalnie 30 dni) – w tym czasie administratorzy Vault mogą wyszukiwać i znajdować wiadomości przy użyciu Vault. Po zakończeniu tego okresu wiadomości zostają zniszczone. 
 • Usunięcie – skasowanie wiadomości ze skrzynek pocztowych użytkowników. Takie wiadomości zostają następnie oznaczone jako przeznaczone do zniszczenia. Zanim jednak wiadomości zostaną zniszczone, administratorzy Vault mogą je wyszukiwać i wyświetlać przy użyciu Vault.
 • Reguła przechowywania – zasada określająca maksymalną liczbę dni, gdy wiadomości są dostępne dla użytkowników. Wiadomości spełniające kryteria zawarte w regule (związane na przykład z użytkownikami, wyrazami w treści wiadomości lub jednostkami organizacyjnymi) są przechowywane przez ustalony okres (o ile użytkownicy samodzielnie nie usuną ich na zawsze). Każda reguła zawiera okres przechowywania.
 • Okres przechowywania – liczba dni od otrzymania wiadomości, przez które są one dostępne dla użytkowników, o ile użytkownicy nie usuną ich trwale. Po upływie okresu przechowywania wiadomości zostają usunięte ze skrzynek pocztowych użytkowników i oznaczone jako przeznaczone do zniszczenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?