Usuwanie konta użytkownika, którego dane są objęte blokadą

Konto Google Workspace możesz usunąć tylko wtedy, gdy nie jest zablokowane. Administrator z uprawnieniami Vault (zarządzanie blokadami, wyświetlanie wszystkich sprawzarządzanie kontrolą) może zwolnić blokady według kont na koncie użytkownika. Administrator z uprawnieniami do zarządzania użytkownikami może usunąć konto z jednostek organizacyjnych, które są objęte blokadą. Poniżej znajdziesz opis czynności do wykonania w Vault i w konsoli administracyjnej Google Workspace.

Po usunięciu konta możesz je odzyskać w ciągu 20 dni. Dane konta oznaczone do usunięcia nie są już chronione przez reguły przechowywania ani blokady i mogą zostać trwale usunięte. Takich danych nie będzie można odzyskać, nawet gdy przywrócisz konto.
 1. Sprawdź konto wraz ze swoim zespołem prawnym, aby ustalić, czy dane użytkownika należy chronić blokadą.
 2. Jeśli należy dane użytkownika powinny zostać objęte blokadą, masz kilka możliwości:
  • Przełącz konto użytkownika na licencję na zarchiwizowane konto użytkownika, aby zachować jego dane z Google Workspace w pamięci Google. W ten sposób konto nie zostanie usunięte. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie kontami byłych pracowników i zapisanymi na kontach danymi.
  • Wyeksportuj dane użytkownika i zachowaj je poza Google Workspace, a następnie przejdź do następnego kroku, aby zwolnić blokadę i usunąć konto. Instrukcje znajdziesz w artykule Eksportowanie danych z Vault.
 3. Jeśli dane użytkownika można usunąć, zaloguj się na vault.google.com.
 4. Kliknij Raporty.
 5. Zwolnij blokady według kont na koncie użytkownika:
  1. Kliknij Blokady użytkowników.
  2. Wpisz konto na pasku wyszukiwania.
  3. Znajdź konto. Jeśli konta nie ma na liście, oznacza to, że nie jest objęte blokadą według konta i możesz przejść do następnego kroku.
  4. Kliknij wiersz z kontem. Otworzy się panel z listą blokad według konta, które obejmują konto.
  5. Kliknij każdą blokadę i usuń konto z jej zakresu.
 6. Określ blokady jednostek organizacyjnych, do których należy konto, i przenieś konto, usuwając je z tej jednostki:
  1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

   Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Katalog a potem Użytkownicy.
  3. Kliknij wiersz z użytkownikiem.
  4. Po lewej stronie znajdź jednostkę organizacyjną użytkownika i wszystkie nadrzędne jednostki organizacyjne.
  5. W Vault kliknij Blokady domen.
  6. Wyszukaj na liście blokad jednostkę organizacyjną użytkownika i wszystkie nadrzędne jednostki organizacyjne. Jeśli jednostka organizacyjna jest objęta blokadą, przenieś konto do jednostki nieobjętej blokadą. Jednostkę organizacyjną możesz skonfigurować tak, aby uniemożliwić objęcie jej blokadą.

   Instrukcje znajdziesz w artykułach Dodawanie jednostki organizacyjnejPrzenoszenie użytkowników do jednostki organizacyjnej.

  7. Jeśli lista zawiera blokady z zakresem Wszystkie konta, blokada jest ustawiana w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu. Musisz przydzielić użytkowników do co najmniej dwóch podrzędnych jednostek organizacyjnych, aby co najmniej jedna jednostka organizacyjna nie była objęta blokadą.
   1. Dodaj co najmniej dwie jednostki organizacyjne. Instrukcje znajdziesz w artykule Dodawanie jednostki organizacyjnej.
   2. Przenieś konta użytkowników, których dane chcesz zachować, do jednej lub kilku jednostek organizacyjnych. Konta użytkowników, których dane chcesz usunąć, przenieś do innych jednostki organizacyjnej (jednej lub kilku). Instrukcje znajdziesz w artykule Przenoszenie użytkowników do jednostki organizacyjnej.
   3. W Vault zaktualizuj blokady z zakresami Wszystkie konta w taki sposób, aby dotyczyły tylko jednostek organizacyjnych z kontami użytkowników, które mają być objęte blokadą.
 7. Pełna aktualizacja ustawień katalogu i Vault zajmuje 24–48 godzin.
 8. Usuń użytkownika. Instrukcje znajdziesz w artykule Usuwanie konta użytkownika z organizacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
96539
false
false