Przeglądanie wiadomości wyeksportowanych z Vault

Po rozpakowaniu pliku ZIP z eksportem danych dotyczących Gmaila lub Google Chat możesz przeglądać wiadomości w sposób zależny od typu pliku:

  • PST – Microsoft Outlook lub wybrane systemy do obsługi postępowań sądowych;
  • mbox – Mozilla Thunderbird, edytor tekstu lub wybrane systemy do obsługi postępowań sądowych, które zawierają narzędzia do konwersji e-maili z plików mbox.

Uwaga: Google nie oferuje pomocy technicznej związanej z usługami innych firm. GOOGLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USŁUGI INNYCH FIRM. Najnowsze informacje na temat konfiguracji i pomocy znajdziesz na stronach poświęconych poszczególnym usługom.

Przeglądanie wiadomości w kliencie poczty e-mail

Wiadomości z Gmaila i Google Chat możesz przeglądać w programie Microsoft Outlook (PST) lub Mozilla Thunderbird (mbox). Ta metoda przydaje się do przeglądania wiadomości HTML i załączników, których nie może wyświetlić edytor tekstu.

Pliki PST i mbox zawierają szczegóły wyeksportowanych wiadomości. Plik metadanych zawiera metadane wiadomości w postaci, w jakiej są zapisane w Google. Zawartość pliku mbox i metadane wiadomości możesz skorelować, aby skojarzyć wiadomości zapisane na serwerach Google z danymi wyeksportowanymi z Vault.

Uwaga: etykiety używane w Gmailu do klasyfikowania wiadomości nie są konwertowane na foldery skrzynki pocztowej. Gdy otworzysz plik PST lub mbox w kliencie poczty e-mail, wszystkie wiadomości będą w jednym folderze.

Aby przejrzeć wyeksportowane wiadomości w kliencie poczty e-mail:

  1. Zaimportuj wiadomości i przejrzyj je w aplikacji do obsługi poczty e-mail.
  2. W przypadku wiadomości, które są istotne dla sprawy, wyświetl nagłówki:
    • Outlook – zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft dotyczącą wyświetlania nagłówków wiadomości w Twojej wersji.
    • Thunderbird – kliknij Widok > Pokazuj nagłówki > Wszystkie, aby wyświetlić nagłówki wszystkich wiadomości:
  3. W programie Thunderbird każdy nagłówek zawiera identyfikator wiadomości. Aby skorelować wiadomości z danymi przechowywanymi na serwerach Google, porównaj identyfikatory wiadomości z plikiem metadanych.

Przeglądanie plików mbox w edytorze tekstu

Plik mbox jest standardowym formatem przechowywania wiadomości. Zawiera wszystkie szczegóły wyeksportowanych wiadomości (w tym ich tekst i wszystkie załączniki). Plik metadanych zawiera metadane wiadomości w postaci, w jakiej są zapisane w Google. Razem te pliki pozwalają skojarzyć wiadomości zapisane na serwerach Google z danymi wyeksportowanymi z Vault.

Po wyeksportowaniu danych możesz użyć parametrów wiadomości znajdujących się w pliku metadanych do określenia odpowiadających im e-maili w pliku mbox. Na początek otwórz plik metadanych w edytorze tekstu i znajdź parametr FileName wiadomości. Przykład:

<ExternalFile FileName='1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox'.

Ten parametr zawiera unikatowy identyfikator i odpowiada podobnemu wpisowi w pliku mbox, który jest nazywany wierszem From_. Wiersz From_ zawiera taki sam identyfikator oraz datę i godzinę (w czasie UTC) odebrania wiadomości przez Google. Przykład:

From 1463030154355209614-d7f2c19a-73f3-40e4-a17a-130b90c37aac.mbox@xxx Wed Mar 19 06:38:02 2014

Wiersz From_ to pierwszy wiersz każdej wiadomości w pliku mbox. Jeśli napotkasz nowy wiersz From_, to znaczy, że patrzysz na inną wiadomość.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
96539
false
false