Waarom worden "'/" en "/index.html" apart bijgehouden in mijn Urchin-rapporten, terwijl het dezelfde pagina is?

Waarom worden "'/" en "/index.html" apart bijgehouden in mijn Urchin-rapporten, terwijl het dezelfde pagina is?

Het tabblad 'Rapportage' onder de 'Configuratie-instellingen' voor elk profiel bevat een instelling "Standaard pagina". Deze instelling moet zijn ingesteld op de standaard- of indexpagina van uw site. Met deze informatie kan Urchin logbestandsvermeldingen zoals http://www.urchin.com/ en http://www.urchin.com/index.html met elkaar vergelijken, die in feite dezelfde pagina aanduiden. Als de informatie voor de standaardpagina niet juist wordt ingevoerd, worden er twee aparte pagina's geregistreerd. Er moet slechts één standaardpagina worden opgegeven.