Khắc phục sự cố

Nếu không nhận được kết quả mà mình đang tìm kiếm, thì bạn có thể thử sử dụng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Xem các cụm từ tìm kiếm phổ biến và các cụm từ tìm kiếm tăng

Chỉ có thể xem các cụm từ tìm kiếm phổ biến và cụm từ tìm kiếm tăng cho những ngày cách đây ít nhất một tuần.

Ví dụ: Nếu hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2016, thì ngày tìm kiếm bắt đầu của bạn phải vào hoặc trước ngày 27 tháng 6 năm 2016.

Tạo các biểu đồ dữ liệu

Khi một cụm từ tìm kiếm không có đủ tổng số lượt truy vấn trên Google Tìm kiếm, thì Xu hướng sẽ không thể tạo biểu đồ. Hãy thử tìm kiếm lại bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tùy chọn sau đây:

  • Sử dụng ít cụm từ tìm kiếm hơn
  • Kiểm tra chính tả của cụm từ tìm kiếm
  • Mở rộng phạm vi ngày của bạn

Xem biểu đồ "Sở thích tìm kiếm theo thời gian" khi so sánh các cụm từ tìm kiếm

Để so sánh các cụm từ tìm kiếm theo thời gian, hãy sử dụng cùng một khoảng thời gian cho từng cụm từ tìm kiếm.

Ví dụ:

  • Bạn có thể so sánh "cụm từ tìm kiếm a" của năm 2014 với "cụm từ tìm kiếm b" của năm 2015
  • Bạn không thể so sánh "cụm từ tìm kiếm a" của năm 2014 với "cụm từ tìm kiếm b" của tháng 7 năm 2015

Xem bản đồ "Sở thích tìm kiếm theo khu vực" khi so sánh các cụm từ tìm kiếm

Để so sánh các cụm từ tìm kiếm theo vị trí qua thời gian, hãy chọn cùng một vị trí cho tất cả các cụm từ.

Ví dụ:

  • Bạn có thể so sánh "cụm từ tìm kiếm a" với "cụm từ tìm kiếm b" ở Ấn Độ trong 5 năm qua
  • Bạn không thể so sánh "cụm từ tìm kiếm a" ở Ấn Độ với "Cụm từ tìm kiếm b" ở Nga trong 5 năm qua
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
3890867842105838711
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true