פתרון בעיות

לא קיבלתם את התוצאות שרציתם לקבל? תוכלו לנסות להשתמש בקריטריוני חיפוש אחרים.

הצגת החיפושים הנפוצים ביותר וחיפושים במגמת עלייה

אפשר להציג את החיפושים הנפוצים ביותר וחיפושים במגמת עלייה רק לתאריכים שחלף לפחות שבוע מהם.

למשל: אם היום התאריך הוא 30 באפריל 2018, תאריך החיפוש צריך להיות לפני 23 באפריל 2018.

הצגת תרשימים של הנתונים

כשלמונח החיפוש אין מספיק שאילתות בחיפוש Google, אי אפשר ליצור תרשימים ב-Trends. אפשר לחפש מחדש ולנסות את הדברים הבאים:

  • להשתמש בפחות מונחי חיפוש
  • לבדוק האיות של מונח החיפוש
  • להרחיב את טווח החיפוש

הצגת התרשים "מידת העניין לאורך זמן" להשוואה בין מונחי חיפוש

כדי להשוות בין מידת העניין של מונחי חיפוש לאורך זמן צריך להשתמש באותו פרק זמן לכל אחד ממונחי החיפוש.

דוגמאות:

  • אפשר להשוות בין "מונח חיפוש א" ב-2014 לבין "מונח חיפוש ב" ב-2015
  • אי אפשר להשוות בין "מונח חיפוש א" ב-2014 לבין "מונח חיפוש ב" ביולי 2015

הצגת המפה "מידת העניין לפי אזורים" להשוואה בין מונחי חיפוש

כדי להשוות בין מידת העניין של מונחי חיפוש לפי אזורים צריך להשתמש באותו מיקום לכל המונחים.

דוגמאות:

  • אפשר להשוות בין "מונח חיפוש א" לבין "מונח חיפוש ב" בישראל ב-5 השנים האחרונות
  • אי אפשר להשוות בין "מונח חיפוש א" בישראל לבין "מונח חיפוש ב" בצרפת ב-5 השנים האחרונות