Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν δεν εμφανίζονται τα αποτελέσματα που αναζητάτε, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά κριτήρια αναζήτησης.

Δείτε τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις και αυξημένες αναζητήσεις

Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις και οι αυξημένες αναζητήσεις είναι διαθέσιμες μόνο για τις ημερομηνίες που προηγούνται κατά τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Παράδειγμα: Εάν η ημερομηνία σήμερα είναι 4 Ιουλίου 2016, η ημερομηνία έναρξης της αναζήτησής σας θα πρέπει να είναι 27 Ιουνίου 2016 ή προγενέστερη.

Δείτε γραφήματα για τα δεδομένα

Όταν κάποιος όρος αναζήτησης δεν έχει αρκετά συνολικά ερωτήματα στην Αναζήτηση Google, το Trends δεν μπορεί να δημιουργήσει γραφήματα. Δοκιμάστε να κάνετε ξανά την αναζήτηση, χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές:

  • Χρησιμοποιήστε λιγότερους όρους
  • Ελέγξτε την ορθογραφία του όρου αναζήτησης
  • Επεκτείνετε το εύρος ημερομηνιών

Δείτε ένα γράφημα με τίτλο "Ενδιαφέρον με την πάροδο του χρόνου" κατά τη σύγκριση όρων αναζήτησης

Για να συγκρίνετε όρους αναζήτησης με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιήστε την ίδια χρονική διάρκεια για κάθε όρο αναζήτησης.

Παραδείγματα:

  • Μπορείτε να συγκρίνετε έναν "όρο αναζήτησης α" για το 2014 με έναν "όρο αναζήτησης β" για το 2015
  • Δεν μπορείτε να συγκρίνετε έναν "όρο αναζήτησης α" για το 2014 με έναν "όρο αναζήτησης β" για τον Ιούλιο 2015

Δείτε έναν χάρτη με τίτλο "Ενδιαφέρον κατά περιοχή" κατά τη σύγκριση όρων αναζήτησης

Για να συγκρίνετε όρους αναζήτησης με την πάροδο του χρόνου κατά τοποθεσία, επιλέξτε την ίδια τοποθεσία για όλους τους όρους.

Παραδείγματα:

  • Μπορείτε να συγκρίνετε έναν "όρο αναζήτησης α" με έναν "όρο αναζήτησης β" στην Ινδία για τα προηγούμενα 5 χρόνια
  • Δεν μπορείτε να συγκρίνετε έναν "όρο αναζήτησης α" στην Ινδία με έναν "όρο αναζήτησης β" στη Ρωσία για τα προηγούμενα 5 χρόνια
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού