Resolució de problemes

Si no obteniu els resultats que espereu, podeu provar de canviar els criteris de cerca.

Consultar les cerques principals i les cerques en augment

Les cerques principals i les cerques en augment només estan disponibles per a dates amb una antiguitat d'una setmana com a mínim.

Exemple: si avui és 4 de juliol de 2016, la data de cerca inicial ha de ser el 27 de juny de 2016 o abans.

Obtenir gràfics de les dades

Quan un terme de cerca no té prou consultes totals a la Cerca de Google, Tendències no en pot crear gràfics. Torneu a fer la cerca tenint en compte les recomanacions següents:

  • Feu servir menys termes de cerca.
  • Comproveu que hàgiu escrit el terme correctament.
  • Amplieu l'interval de dates.

Consultar un gràfic "Evolució de l'interès" en comparar termes de cerca

Per comparar els termes de cerca al llarg del temps, utilitzeu la mateixa durada per a cada terme de cerca.

Exemples:

  • Podeu comparar els resultats de 2014 del "terme de cerca a" amb els resultats de 2015 del "terme de cerca b".
  • No podeu comparar els resultats de 2014 del "terme de cerca a" amb els resultats de juliol de 2015 del "terme de cerca b".

Consultar un mapa "Interès per regió" en comparar termes de cerca

Per comparar els termes de cerca al llarg del temps per ubicació, seleccioneu la mateixa ubicació per a tots els termes.

Exemples:

  • Podeu comparar els resultats del "terme de cerca a" durant els darrers cinc anys a l'Índia amb els del "terme de cerca b".
  • No podeu comparar els resultats del "terme de cerca a" durant els darrers cinc anys a l'Índia amb els resultats del "terme de cerca b" durant els darrers cinc anys a Rússia.