Отстраняване на неизправности

Ако не получавате нужните резултати, можете да опитате с други критерии за търсене.

Преглед на най-популярните и нарастващите търсения

Най-популярните и нарастващите търсения са налице само за дати, отстоящи от днешната на седмица или повече в миналото.

Пример: Ако днес е 4 юли 2016 г., началната дата за търсене трябва да е 27 юни 2016 г. или преди това.

Получаване на графики с данните

Когато за дума за търсене няма достатъчен брой заявки за търсене с Google, Google Тенденции не може да създаде графики. Опитайте да потърсите отново по някой от следните начини:

  • Използвайте по-малко думи за търсене.
  • Проверете изписването на думите си за търсене.
  • Увеличете периода от време.

Преглед на графика „Интерес с течение на времето“ при сравняване на думи за търсене

За да сравните думи за търсене във времето, използвайте периоди от време с еднаква дължина за всяка от тях.

Примери:

  • Можете да сравните „дума за търсене А“ за 2014 г. с „дума за търсене Б“ за 2015 г.
  • Не можете да сравните „дума за търсене А“ за 2014 г. с „дума за търсене Б“ за юли 2015 г.

Преглед на карта „Интерес по региони“ при сравняване на думи за търсене

За да сравните думи за търсене във времето по местоположение, изберете едно и също местоположение за всички тях.

Примери:

  • Можете да сравните „дума за търсене А“ с „дума за търсене Б“ в Индия през последните 5 години.
  • Не можете да сравните „дума за търсене А“ в Индия с „дума за търсене Б“ в Русия през последните 5 години.