Giải thích về trang chủ

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm Google Xu hướng, cách hoạt động của sản phẩm này và loại xu hướng chúng tôi theo dõi.

Trang chủ Google Xu hướng cho phép bạn thực hiện những việc sau: 

  • Khám phá những gì mọi người đang tìm kiếm bằng cách nhập một từ khóa hoặc chủ đề trong thanh Khám phá
  • Xem các tin bài do phòng News Lab tại Google tuyển chọn. Các tin bài này cung cấp thêm thông tin chi tiết có trong dữ liệu
    Lưu ý: Phần này chỉ có ở một số quốc gia
  • Xem các Xu hướng tìm kiếm hàng ngày
  • Xem dữ liệu Tìm kiếm hàng đầu trong năm
  • Tìm tài liệu hướng dẫn về News Lab và Xu hướng

Giải thích về trang Tìm kiếm thịnh hành

Trang Tìm kiếm Thịnh hành hiển thị các lượt tìm kiếm thịnh hành trên khắp thế giới. Bạn có thể nhấp vào một tin bài để có thêm ngữ cảnh, chẳng hạn như các truy vấn thịnh hành hoặc các bài viết có liên quan nhất. Tìm kiếm thịnh hành bao gồm các Xu hướng tìm kiếm hàng ngày và Xu hướng tìm kiếm trong thời gian thực như mô tả bên dưới:

  • Xu hướng tìm kiếm hàng ngày nêu bật các lượt tìm kiếm đã tăng đáng kể về lưu lượng truy cập so với tất cả các lượt tìm kiếm trong 24 giờ qua và các thông tin cập nhật hàng giờ. Bạn có thể sử dụng các Xu hướng tìm kiếm hàng ngày để xem những gì mọi người quan tâm nhất tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào và thứ hạng các lượt tìm kiếm so với nhau.
  • Xu hướng tìm kiếm trong thời gian thực nêu bật các lượt tìm kiếm đã tăng đáng kể về lưu lượng truy cập so với tất cả các lượt tìm kiếm gần đây. Tìm kiếm trong thời gian thực là những tập hợp chủ đề trong Sơ đồ tri thức, Sở thích tìm kiếm và các bài viết của Google Tin tức do các thuật toán của chúng tôi phát hiện.

Sơ đồ tri thức cho phép công nghệ của chúng tôi kết nối các lượt tìm kiếm với mọi vật và địa điểm trong thế giới thực. Thuật toán cho Xu hướng tìm kiếm trong thời gian thực nhóm các chủ đề hiện đang thịnh hành tại cùng một thời điểm trên Google Tin tức và Tìm kiếm lại với nhau cũng như xếp hạng các tin bài dựa trên lượng tăng tương đối và lượng tìm kiếm tuyệt đối.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để đọc biểu đồ "Sở thích tìm kiếm theo thời gian" trong Xu hướng tìm kiếm trong thời gian thực?

Biểu đồ thanh thể hiện số lượng bài viết trên Google Tin tức được viết mỗi giờ và tương ứng với trục màu xám ở bên phải. Biểu đồ đường thể hiện mối quan tâm trên Google Tìm kiếm theo thời gian và tương ứng với trục màu xanh lam ở bên trái. “Sở thích tìm kiếm theo thời gian” thể hiện sở thích tìm kiếm liên quan đến điểm cao nhất trên biểu đồ nhưng không thể hiện lượng tìm kiếm tuyệt đối.

 Các tin bài có liên quan được chọn như thế nào trong các lượt tìm kiếm Hàng ngày và Trong thời gian thực?

Chúng tôi xem xét thông tin toàn cảnh của tin bài. Nếu thấy rằng các tin bài đó chủ yếu nói về những chủ đề hiện đang thịnh hành, thì chúng tôi sẽ nêu bật các tin bài chính theo mức độ phù hợp.

Chúng tôi lấy thông tin toàn cảnh của các tin bài trong Google Tin tức liên quan đến một sự kiện. Sau đó, chúng tôi sử dụng xếp hạng của Google Tin tức để chọn những bài viết hàng đầu cho Tin bài thịnh hành đó.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false