Làm quen với Google Xu hướng

Để tham khảo các chủ đề và cụm từ tìm kiếm phổ biến, bạn có thể dùng Google Xu hướng.

Tìm hiểu về trang chủ Google Xu hướng

Trên trang chủ của Google Xu hướng, bạn có thể:

  • Khám phá những nội dung tìm kiếm phổ biến theo vị trí.
  • Tìm hiểu các vấn đề thời sự.
  • Tìm hiểu cách sử dụng dữ liệu Xu hướng trên toàn thế giới.
  • Truy cập hướng dẫn về Google Xu hướng.
  • Đăng ký nhận bản tin thịnh hành hằng ngày (chỉ ở Hoa Kỳ).

Mẹo:

  • Bạn cũng có thể thay đổi chế độ cài đặt ngôn ngữ và chuyển đổi vị trí quốc gia.
  • Trên trang chủ, bạn có thể truy cập các trang Khám phá, Đang thịnh hànhXu hướng tìm kiếm nổi bật.

Tìm hiểu các tính năng của trang Khám phá

Trên trang “Khám phá” của Google Xu hướng, bạn có thể:

Khám phá nội dung tìm kiếm phổ biến qua trang Đang thịnh hành

Trang "Đang thịnh hành" cho thấy những nội dung tìm kiếm thịnh hành trên khắp thế giới. Bạn có thể nhấp vào một tin bài để tìm hiểu thêm về bối cảnh, chẳng hạn như các cụm từ tìm kiếm thịnh hành hoặc các bài viết có liên quan nhất. Nội dung tìm kiếm thịnh hành bao gồm các Xu hướng tìm kiếm hằng ngày và Xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực như mô tả dưới đây:

  • Xu hướng tìm kiếm hằng ngày nêu bật những lượt tìm kiếm có lưu lượng truy cập tăng lên đáng kể so với mọi lượt tìm kiếm trong 24 giờ qua, cũng như cập nhật các lượt tìm kiếm này hằng giờ. Bạn có thể sử dụng Xu hướng tìm kiếm hằng ngày để xem những gì mọi người quan tâm nhất tại một thời điểm cụ thể, cũng như thứ hạng của các lượt tìm kiếm so với nhau.
  • Xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực nêu bật các lượt tìm kiếm có lưu lượng truy cập tăng lên đáng kể với mọi lượt tìm kiếm gần đây. Tìm kiếm theo thời gian thực là những tập hợp chủ đề trong Sơ đồ tri thức, mối quan tâm trên Tìm kiếm và các bài viết của Google Tin tức do các thuật toán của chúng tôi phát hiện. Sơ đồ tri thức cho phép công nghệ của chúng tôi kết nối các lượt tìm kiếm với mọi vật và địa điểm trong thế giới thực. Thuật toán cho Xu hướng tìm kiếm theo thời gian thực nhóm các chủ đề đang thịnh hành tại cùng một thời điểm trên Google Tin tức và Tìm kiếm lại với nhau cũng như xếp hạng các tin bài dựa trên lượng tăng tương đối và lượng tìm kiếm tuyệt đối.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16654136261057296253
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
false
false