Popis domovskej stránky

Tento článok obsahuje podrobnosti o službe Trendy Google, jej fungovaní a typoch trendov, ktoré sledujeme.

Na domovskej stránke Trendov Google môžete vykonávať nasledujúce akcie: 

  • Do poľa Preskúmať môžete zadať kľúčové slovo alebo tému a zistiť, čo vyhľadávajú ľudia na celom svete.
  • Prehliadnite si správy vybrané službou News Lab od Googlu, ktoré poskytujú ďalšie štatistiky získané na základe dát.
    Poznámka: Táto časť je k dispozícii iba v niektorých krajinách.
  • Prehliadnite si denné trendy vo vyhľadávaní.
  • Prehliadnite si dáta Roka vo vyhľadávaní.
  • Vyhľadajte sprievodné materiály k službám News Lab a Trendy.

Informácie o stránke Trendy vo vyhľadávaní

Stránka Trendy vo vyhľadávaní ukazuje, čo používatelia na celom svete najviac vyhľadávajú. Kliknutím na správu zobrazíte ďalší kontext, napríklad najrelevantnejšie články a populárne dopyty. Trendy vo vyhľadávaní zahrnujú Denné trendy vo vyhľadávaní a Trendy vo vyhľadávaní v reálnom čase, ako je popísané nižšie.

  • Denné trendy vo vyhľadávaní zvýrazňujú vyhľadávania, ktorých návštevnosť medzi všetkými vyhľadávaniami v posledných 24 hodinách významne narástla. Aktualizujú sa každú hodinu. Môžete pomocou nich sledovať, čo ľudí zaujíma v danom čase, a porovnať objem jednotlivých vyhľadávaní.
  • Trendy vo vyhľadávaní v reálnom čase sa zameriavajú na vyhľadávacie dopyty, ktoré naprieč všetkými nedávnymi vyhľadávaniami zaznamenali významný nárast záujmu. Ide o zbierku tém z Diagramu znalostí, záujmov vo Vyhľadávaní a článkov v Správach Google rozpoznaných našimi algoritmami.

Diagram znalostí umožňuje našej technológii prepájať vyhľadávania so skutočnými vecami a miestami. Algoritmus trendov vo vyhľadávaní v reálnom čase zoskupuje témy, ktoré sú súčasne populárne v Správach Google aj vo Vyhľadávaní, a určuje ich poradie podľa relatívneho nárastu objemu a absolútneho objemu vyhľadávaní.

Časté otázky

Ako porozumieť grafu Záujem v priebehu času v časti Trendy vo vyhľadávaní v reálnom čase?

Pruhový graf zodpovedá počtu článkov v Správach Google napísaných za hodinu a je vyjadrený pomocou sivej osi vpravo. Čiarový graf zodpovedá záujmu vo Vyhľadávaní Google v priebehu času a je vyjadrený pomocou modrej osi vľavo.Záujem v priebehu času zodpovedá záujmu vo vyhľadávaní v porovnaní s najvyšším bodom grafu, ale nevyjadruje absolútny objem vyhľadávania.

 Ako sa v prípade denných vyhľadávaní a vyhľadávaní v reálnom čase vyberajú súvisiace spravodajské články?

Spracúvame celé pokrytie Správ Google. Ak zistíme, že správy sa týkajú prevažne aktuálne populárnych tém, ich hlavné články v pokrytí zvýrazníme.

Načítame celé pokrytie Správ Google súvisiace s príslušnou udalosťou. Potom pomocou hodnotenia v Správach Google vyberieme najvhodnejšie články pre danú populárnu správu.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false