Objašnjenje početne stranice

U ovom članku možete naći više informacija o Google trendovima, načinu na koji funkcioniraju i vrstama trendova koje pratimo.

Na početnoj stranici Google trendova možete napraviti sljedeće: 

  • istražiti što se pretražuje u svijetu tako da unesete ključnu riječ ili temu u traku Istražite
  • pregledati vijesti po odabiru News Laba na Googleu koje navode dodatne uvide pronađene u podacima.
    Napomena: taj je odjeljak dostupan samo u nekim zemljama
  • pregledati dnevne trendove pretraživanja
  • pregledati podatke Godine u pretraživanju
  • pronaći vodiče za News Lab i Trendove.

Objašnjenje stranice Pretraživanja u trendu

Na stranici Pretraživanja u trendu prikazuju se aktualna pretraživanja u cijelom svijetu. Možete kliknuti vijest za prikaz šireg konteksta, primjerice najrelevantnijih članaka ili aktualnih upita. Pretraživanja u trendu uključuju dnevne trendove pretraživanja i trendove pretraživanja u stvarnom vremenu kako je opisano u nastavku:

  • Dnevni trendovi pretraživanja ističu pretraživanja čiji je promet znatno porastao u odnosu na sva pretraživanja tijekom posljednja 24 sata i ažuriraju se svakog sata. Pomoću dnevnih trendova pretraživanja možete vidjeti što ljude najviše zanima u određenom trenutku i međusobnu usporedbu rangiranja tih pretraživanja.
  • Trendovi pretraživanja u stvarnom vremenu ističu pretraživanja čiji je promet znatno porastao među svim najnovijim pretraživanjima. Pretraživanja u stvarnom vremenu zbirke su tema Grafikona znanja, interesa s Pretraživanja i članaka Google vijesti koje su otkrili naši algoritmi.

Grafikon znanja omogućuje našoj tehnologiji da poveže pretraživanja sa stvarima i mjestima iz stvarnog svijeta. Algoritam za Pretraživanja u stvarnom vremenu grupira teme koje su istovremeno aktualne na Google vijestima i Pretraživanju te rangira priče na temelju relativnog porasta u opsegu i apsolutnog opsega pretraživanja.

Česta pitanja

Kako se tumači grafikon "Interes kroz vrijeme" u Trendovima pretraživanja u stvarnom vremenu?

Trakasti grafikon predstavlja broj članaka Google vijesti napisanih po satu i odgovara sivoj osi s desne strane. Linijski grafikon predstavlja interes na Google pretraživanju tijekom vremena i odgovara plavoj osi s lijeve strane."Interes kroz vrijeme" predstavlja interes u pretraživanju u odnosu na najvišu točku na grafikonu, ali ne predstavlja apsolutan opseg pretraživanja.

 Kako se odabiru povezani članci vijesti u dnevnim pretraživanjima i pretraživanjima u stvarnom vremenu?

Podatke uzimamo iz potpunog pregleda vijesti na Google vijestima. Ako otkrijemo da su vijesti uglavnom o temama koje su trenutačno u trendu, ističemo glavne članke u pregledu.

Podatke uzimamo iz potpunog pregleda vijesti na Google vijestima koje se odnose na neki događaj. Zatim pomoću rangiranja Google vijesti odabiremo glavne članke za tu aktualnu vijest.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false