Έναρξη με το Google Trends

Για να ελέγξετε δημοφιλή θέματα και αναζητήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Trends.

Μάθετε σχετικά με την αρχική σελίδα του Google Trends

Από την Αρχική σελίδα του Google Trends, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Να εξερευνήσετε δημοφιλείς αναζητήσεις ανά τοποθεσία.
  • Να μάθετε για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.
  • Να εξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του Trends παγκοσμίως.
  • Να αποκτήσετε πρόσβαση στους οδηγούς του Google Trends.
  • Να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό δελτίο για τις καθημερινές ανερχόμενες αναζητήσεις (μόνο για τις ΗΠΑ).

Συμβουλές:

  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας και τις τοποθεσίες χώρας.
  • Από την αρχική σελίδα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες Εξερεύνηση, Ανερχόμενα τώρα και Οι αναζητήσεις του έτους.

Κατανόηση των λειτουργιών της σελίδας Εξερεύνηση

Από τη σελίδα Εξερεύνηση του Google Trends, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Εξερεύνηση δημοφιλών αναζητήσεων με τα Ανερχόμενα τώρα

Η σελίδα Ανερχόμενα τώρα εμφανίζει ανερχόμενες αναζητήσεις από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια είδηση για να δείτε περισσότερο περιεχόμενο, όπως πιο συναφή άρθρα ή ανερχόμενα ερωτήματα. Στις Ανερχόμενες αναζητήσεις περιλαμβάνονται τάσεις ημερήσιων αναζητήσεων και τάσεις αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω:

  • Οι τάσεις ημερήσιων αναζητήσεων επισημαίνουν τις αναζητήσεις που παρουσίασαν μεγάλη άνοδο όσον αφορά την επισκεψιμότητα μεταξύ όλων των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες και ενημερώνονται κάθε ώρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τάσεις ημερήσιων αναζητήσεων, για να δείτε τι ενδιαφέρει περισσότερο τους χρήστες μια συγκεκριμένη ώρα και πώς κατατάσσονται οι αναζητήσεις μεταξύ τους.
  • Οι τάσεις αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο επισημαίνουν τις αναζητήσεις που παρουσίασαν μεγάλη άνοδο όσον αφορά την επισκεψιμότητα μεταξύ όλων των πρόσφατων αναζητήσεων. Οι αναζητήσεις σε πραγματικό χρόνο είναι συλλογές που περιλαμβάνουν θέματα του Γραφήματος γνώσεων, το ενδιαφέρον αναζήτησης και άρθρα των Ειδήσεων Google που έχουν εντοπίσει οι αλγόριθμοί μας. Το Γράφημα γνώσεων επιτρέπει στην τεχνολογία μας τη σύνδεση αναζητήσεων με πράγματα και μέρη του πραγματικού κόσμου. Ο αλγόριθμος για τις τάσεις αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο ομαδοποιεί θέματα που είναι ταυτόχρονα ανερχόμενα στις Ειδήσεις και την Αναζήτηση Google και κατατάσσει τις ιστορίες με βάση τη σχετική κορύφωση σε όγκο και τον απόλυτο όγκο των αναζητήσεων.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού