Επεξήγηση της αρχικής σελίδας

Αυτό το άρθρο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν Google Trends, το πώς λειτουργεί και ποιους τύπους τάσεων παρακολουθούμε.

Η αρχική σελίδα του Google Trends σάς επιτρέπει να κάνετε τα εξής: 

  • Να εξερευνήσετε τι αναζητούν οι χρήστες σε όλο τον κόσμο, καταχωρίζοντας μια λέξη-κλειδί ή ένα θέμα στη γραμμή Εξερεύνηση
  • Να δείτε ιστορίες τις οποίες έχει επιμεληθεί το News Lab της Google και οι οποίες παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα δεδομένα
    Σημείωση: Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες
  • Να δείτε ημερήσιες τάσεις αναζήτησης
  • Να δείτε δεδομένα για τις αναζητήσεις του έτους
  • Να βρείτε υλικό καθοδήγησης σχετικά με το News Lab και το Trends

Επεξήγηση της σελίδας Δημοφιλείς αναζητήσεις

Η σελίδα Δημοφιλείς αναζητήσεις εμφανίζει δημοφιλείς αναζητήσεις από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια ιστορία, για να δείτε περισσότερο περιεχόμενο, όπως είναι τα πιο συναφή άρθρα ή τα δημοφιλή ερωτήματα. Οι σελίδα "Δημοφιλείς αναζητήσεις" περιλαμβάνει τάσεις ημερήσιων αναζητήσεων και τάσεις αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω:

  • Οι τάσεις ημερήσιων αναζητήσεων επισημαίνουν τις αναζητήσεις που παρουσίασαν μεγάλη άνοδο όσον αφορά την επισκεψιμότητα μεταξύ όλων των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες και ενημερώνονται κάθε ώρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τάσεις ημερήσιων αναζητήσεων, για να δείτε τι ενδιαφέρει περισσότερο τους χρήστες μια συγκεκριμένη ώρα και πώς κατατάσσονται οι αναζητήσεις μεταξύ τους.
  • Οι τάσεις αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο επισημαίνουν τις αναζητήσεις που παρουσίασαν μεγάλη άνοδο όσον αφορά την επισκεψιμότητα μεταξύ όλων των πρόσφατων αναζητήσεων. Οι αναζητήσεις σε πραγματικό χρόνο είναι συλλογές που περιλαμβάνουν θέματα του Γραφήματος γνώσεων, το ενδιαφέρον αναζήτησης και άρθρα των Ειδήσεων Google που έχουν εντοπίσει οι αλγόριθμοί μας.

Το Γράφημα γνώσεων επιτρέπει στην τεχνολογία μας τη σύνδεση αναζητήσεων με πράγματα και μέρη του πραγματικού κόσμου. Ο αλγόριθμος για τις τάσεις αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο ομαδοποιεί θέματα που είναι ταυτόχρονα ανερχόμενα στις Ειδήσεις και την Αναζήτηση Google και κατατάσσει τις ιστορίες με βάση τη σχετική κορύφωση σε όγκο και τον απόλυτο όγκο των αναζητήσεων.

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορώ να διαβάσω το γράφημα "Ενδιαφέρον με την πάροδο του χρόνου" στην ενότητα Τάσεις αναζητήσεων σε πραγματικό χρόνο;

Το γράφημα ράβδων δείχνει τον αριθμό των άρθρων των Ειδήσεων Google που γράφονται ανά ώρα και αντιστοιχεί στον γκρι άξονα στα δεξιά. Το γράφημα γραμμής δείχνει το ενδιαφέρον στην Αναζήτηση Google με την πάροδο του χρόνου και αντιστοιχεί στον μπλε άξονα στα αριστερά. Το γράφημα "Ενδιαφέρον με την πάροδο του χρόνου" δείχνει το ενδιαφέρον για τις αναζητήσεις σε σχέση με το υψηλότερο σημείο του γραφήματος, αλλά δεν εκφράζει τον απόλυτο όγκο των αναζητήσεων.

 Πώς επιλέγονται τα σχετικά άρθρα ειδήσεων που εμφανίζονται κάτω από τις ημερήσιες αναζητήσεις και τις αναζητήσεις σε πραγματικό χρόνο;

Παρακολουθούμε την πλήρη κάλυψη των ιστοριών στις Ειδήσεις Google. Εάν διαπιστώσουμε ότι οι ιστορίες αφορούν κυρίως θέματα τα οποία είναι ανερχόμενα τη δεδομένη στιγμή, επισημαίνουμε τα κύρια άρθρα στην κάλυψη.

Παίρνουμε δεδομένα από την πλήρη κάλυψη των ιστοριών στις Ειδήσεις Google που σχετίζονται με ένα συμβάν. Έπειτα, χρησιμοποιούμε την κατάταξη των Ειδήσεων Google, για να επιλέξουμε τα κορυφαία άρθρα για τη συγκεκριμένη δημοφιλή ιστορία.