Popis domovské stránky

Tento článek obsahuje podrobnosti o službě Trendy Google, jejím fungování a typech trendů, které sledujeme.

Na domovské stránce Trendů Google můžete provádět následující akce: 

  • Do pole Prozkoumat témata můžete zadat klíčové slovo nebo téma a zjistit, co vyhledávají lidé na celém světě.
  • Prohlédněte si události spravované službou News Lab od Googlu, které poskytují další statistiky získané na základě dat.
    Poznámka: Tato sekce je k dispozici jen v některých zemích.
  • Prohlédněte si denní trendy ve vyhledávání.
  • Prohlédněte si data Roku ve vyhledávání.
  • Vyhledejte průvodce ke službám News Lab a Trendy.

Informace o stránce Trendy ve vyhledávání

Stránka Trendy ve vyhledávání ukazuje, co uživatelé na celém světě nejvíce vyhledávají. Kliknutím na událost zobrazíte další kontext, např. nejrelevantnější články a populární dotazy. Trendy ve vyhledávání zahrnují Denní trendy ve vyhledávání a Trendy ve vyhledávání v reálném čase, jak je popsáno níže.

  • Denní trendy ve vyhledávání se zaměřují na vyhledávací dotazy, jimž za posledních 24 hodin významně stoupla návštěvnost v rámci všech vyhledávacích dotazů, a které jsou aktualizovány každou hodinu. Můžete pomocí nich sledovat, co lidi zajímá v daném čase, a porovnat objem jednotlivých vyhledávání.
  • Trendy ve vyhledávání v reálném čase se zaměřují na vyhledávací dotazy, které napříč všemi nedávnými vyhledáváními zaznamenaly významný nárůst zájmu. Jedná se o sbírku témat z Diagramu znalostí, zájmů ve Vyhledávání a článků ve Zprávách Google vybraných našimi algoritmy.

Diagram znalostí umožňuje propojení technologie vyhledávání se skutečnými věcmi a místy. Algoritmus trendů v reálném čase seskupuje témata, která jsou v jednu chvíli populární ve Zprávách Google a ve Vyhledávání, a určuje jejich pořadí podle relativního nárůstu objemu a absolutního objemu vyhledávání.

Časté dotazy

Jak porozumět grafu Zájem v průběhu času v sekci Denní trendy v reálném čase?

Pruhový graf odpovídá počtu článků ve Zprávách Google napsaných za hodinu a je vyjádřen pomocí šedé osy vpravo. Čárový graf odpovídá zájmu ve Vyhledávání Google v průběhu času a je vyjádřen pomocí modré osy vlevo. Zájem v průběhu času odpovídá zájmu ve vyhledávání v porovnání s nejvyšším bodem grafu, ale nevyjadřuje absolutní objem vyhledávání.

 Jak jsou u denních vyhledávání a vyhledávání v reálném čase vybírány související zpravodajské články?

Zpracováváme celé pokrytí Zpráv Google. Pokud narazíme na článek, který se týká především aktuálně populárních témat, v pokrytí ho zvýrazníme.

Načítáme celé pokrytí Zpráv Google související s příslušnou událostí. Poté pomocí hodnocení ve Zprávách Google vybereme nejvhodnější články pro dané populární téma.