Explicació de la pàgina d'inici

En aquest article s'ofereix informació sobre el producte Google Trends, s'explica com funciona i el tipus de tendències de què fem un seguiment.

A la pàgina d'inici de Google Trends, podeu fer el següent: 

  • Introduir una paraula clau o un tema a la barra Explora per descobrir què cerquen els usuaris de tot el món.
  • Consultar les notícies que News Lab de Google ha seleccionat per oferir informació addicional a partir de les dades.
    Nota: aquesta secció només està disponible en alguns països.
  • Consultar les tendències de cerca diàries.
  • Consultar les dades de L'any en cerques.
  • Cercar materials d'orientació sobre News Lab i Tendències.

Explicació de la pàgina Tendències de cerca

A la pàgina Tendències de cerca es mostren les tendències de cerca de tot el món. Podeu fer clic en una notícia per obtenir més context, com ara els articles o les tendències de consultes més rellevants. Les tendències de cerca inclouen les tendències de cerca diàries i en temps real, tal com es descriu a continuació:

  • Les tendències de cerca diàries destaquen les cerques amb un augment important del trànsit en comparació amb la resta de cerques en les 24 darreres hores, i s'actualitzen cada hora. Podeu utilitzar-les per veure què interessa més als usuaris en un moment determinat i com es classifiquen les cerques, unes respecte de les altres.
  • Les tendències de cerca en temps real destaquen les cerques amb un augment important del trànsit en comparació amb la resta de cerques recents. Les cerques en temps real inclouen temes del Gràfic de coneixement, interessos de la Cerca i articles de Google Notícies que els nostres algoritmes detecten.

El Gràfic de coneixement permet que la nostra tecnologia connecti les cerques amb coses i llocs reals. L'algoritme de les tendències de cerca en temps real agrupa temes que són tendència alhora a Google Notícies i a la Cerca, i classifica les notícies en funció del pic relatiu de volum i el volum absolut de les cerques.

Preguntes freqüents

Com cal interpretar el gràfic "Evolució de l'interès" a Tendències de cerca en temps real?

El gràfic de barres representa el número d'articles de Google Notícies escrits per hora i correspon a l'eix gris de la dreta. El gràfic lineal representa l'evolució de l'interès a la Cerca de Google i correspon a l'eix blau de l'esquerra.L'"Evolució de l'interès" representa l'interès de cerca en relació amb la posició més alta del gràfic, però no representa cap volum de cerques absolut.

 Com se seleccionen els articles de notícies relacionats a les cerques diàries i a les cerques en temps real?

Ens fixem en la cobertura completa de les notícies de Google Notícies. Si observem que les notícies tracten sobretot de temes que són tendència actualment, en destaquem els articles principals.

Agafem la informació de la cobertura completa que fa Google Notícies de les notícies relacionades amb un esdeveniment. A continuació, utilitzem la classificació de Google Notícies per seleccionar els articles principals de la notícia popular.