Разяснения за началната страница

Тази статия предоставя подробности за продукта Google Тенденции, как функционира той и какъв тип тенденции проследяваме.

Началната страница на Google Тенденции ви позволява да направите следното: 

  • Да разгледате какво се търси по света, като въведете ключова дума или тема в полето за разглеждане.
  • Да видите материали, подбрани от Google News Lab, които предоставят допълнителна статистика от данните.
    Забележка: Тази секция се предлага само в някои държави.
  • Да видите тенденциите в търсенето за деня.
  • Да видите данните от Годината в Google Търсене.
  • Да намерите указания за Google News Lab и Google Тенденции.

Разяснения за страницата Набиращи популярност търсения

Страницата Набиращи популярност търсения показва търсенията, набиращи популярност по света. Можете да кликнете върху материал, за да видите допълнителен контекст, като например най-важните статии или набиращите популярност заявки. Набиращите популярност търсения включват тенденциите в търсенето за деня и в реално време, както е описано по-долу:

  • Тенденциите в търсенето за деня открояват търсенията, чийто трафик се е увеличил значително в сравнение с всички търсения през последните 24 часа. Стойностите се обновяват на всеки час. Можете да използвате тенденциите в търсенето за деня, за да видите от какво се интересуват хората най-много през даден период от време и как се класират търсенията, сравнени едно с друго.
  • Тенденциите в търсенето в реално време открояват търсенията, чийто трафик се е увеличил значително сред всички скорошни търсения. Търсенията в реално време са сбор от теми в Графа на знанието, интерес към търсенето и статии в Google Новини, открити от алгоритмите ни.

Графът на знанието позволява на технологиите ни да свържат търсенията със съществуващи обекти и места. Алгоритъмът за тенденциите в търсенето в реално време групира темите, които набират популярност по едно и също време в Google Новини и Търсене, и класира материалите въз основа на относителното нарастване на обема и абсолютния обем на търсенията.

Често задавани въпроси

Как да разбирам диаграмата „Интерес с течение на времето“ в Тенденции в търсенето в реално време?

Стълбовидната диаграма представя броя статии в Google Новини, написани за час, и съответства на сивата ос отдясно. Линейната диаграма представя интереса към търсенето с Google с течение на времето и отговаря на синята ос отляво. „Интерес с течение на времето“ представя интереса към търсенето по отношение на най-високата точка на диаграмата, но не показва абсолютния обем на търсене.

 Как се избират свързаните новинарски статии в търсенията за деня и тези в реално време?

Преглеждаме пълното представяне на материалите в Google Новини. Ако открием, че материалите са предимно по теми, които понастоящем набират популярност, открояваме основните статии.

Извличаме от пълното представяне на материалите в Google Новини, свързани с дадено събитие. След това използваме класирането в услугата, за да изберем водещите статии за съответния набиращ популярност материал.