Xuất, nhúng và trích dẫn các dữ liệu Xu hướng

Để chia sẻ dữ liệu về các chủ đề mà bạn quan tâm, hãy thêm biểu đồ có dữ liệu Xu hướng vào trang web của bạn. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu Xu hướng để xem toàn bộ danh sách dữ liệu tìm kiếm.

Cách xuất biểu đồ

Để phân tích chi tiết hơn nữa dữ liệu Xu hướng, bạn có thể xuất biểu đồ dưới dạng tệp CSV.

 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ.
 3. Ở trên cùng bên phải của biểu đồ, hãy nhấp vào biểu tượng Tải xuống Download.
 4. Mở tệp bằng một ứng dụng bảng tính, chẳng hạn như Google Trang tính.

Cách chia sẻ dữ liệu Xu hướng

Chia sẻ một liên kết đến kết quả tìm kiếm

 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ.
 3. Ở trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ .
 4. Chọn một địa điểm để chia sẻ liên kết Xu hướng của bạn.

Chia sẻ biểu đồ

 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ.
 3. Ở trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ .
 4. Chọn một địa điểm để chia sẻ biểu đồ của bạn.

Nhúng biểu đồ

 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ.
 3. Ở trên cùng bên phải của biểu đồ, hãy nhấp vào biểu tượng Nhúng Nhúng.
 4. Sao chép và dán mã HTML vào phần nội dung trang web của bạn.
 5. Nhấp vào Xong.

Lưu ý: Không phải biểu đồ nào cũng có tính năng nhúng.

Cách sử dụng và trích dẫn dữ liệu Xu hướng

Bạn có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Google Xu hướng, tùy thuộc vào Điều khoản dịch vụ của Google. Nếu bạn sử dụng lại dữ liệu Xu hướng, hãy nêu rõ thông tin đó là của Google bằng cách trích dẫn.

Ví dụ: Để sử dụng ảnh chụp màn hình về dữ liệu Xu hướng, hãy thêm "Nguồn dữ liệu: Google Xu hướng (https://www.google.com/trends)".

Lưu ý: Google Xu hướng và Google Ads là hai nguồn dữ liệu khác nhau. Vui lòng không trích dẫn những nguồn này cùng nhau.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10039501143640022771
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true