ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ส่งออก ฝัง และอ้างอิงข้อมูลจากเทรนด์

คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิที่มีข้อมูลเทรนด์ไปยังเว็บไซต์ของคุณเพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจได้ นอกจากนี้ั ยังสามารถส่งออกข้อมูลเทรนด์ได้หากคุณต้องการดูรายการข้อมูลการค้นหาทั้งหมด

ส่งออกข้อมูลเทรนด์

ดูรายการที่สมบูรณ์ของความสนใจในการค้นหาและการค้นหาที่เกี่ยวข้องโดยการส่งออกข้อมูลเทรนด์

 1. เปิด Google เทรนด์
 2. หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ที่มุมบนขวา
 3. ค้นหาคำหลัก เช่น coffee
 4. ที่มุมบนขวาของหน้า ให้คลิกเมนู Menu icon
 5. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ CSV
 6. เปิดไฟล์โดยใช้แอปพลิเคชันสเปรดชีต เช่น Google ชีต

ฝังแผนภูมิหรือตารางเทรนด์ในเว็บไซต์

 1. เปิด Google เทรนด์
 2. ค้นหาคำหลัก เช่น lollipop
 3. ใต้แผนภูมิ ให้คลิกปุ่ม "ฝัง" < / >
 4. คุณสามารถเปลี่ยนความกว้างและความสูงได้ ถ้าต้องการ
 5. คัดลอกและวางโค้ด HTML ลงในส่วนเนื้อความของหน้าเว็บของคุณ
 6. คลิกเสร็จสิ้น

คุณลักษณะการฝังนี้ไม่สามารถใช้ได้กับแผนภูมิเทรนด์บางส่วน

วิธีการใช้และอ้างอิงข้อมูลเทรนด์

คุณสามารถใช้ข้อมูลใดก็ได้จาก Google เทรนด์ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

หากนำข้อมูลเทรนด์ไปใช้ซ้ำ คุณจะต้องระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของ Google ด้วยการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น หากคุณนำภาพหน้าจอของข้อมูลเทรนด์ไปใช้ คุณจะต้องเพิ่มคำว่า "แหล่งข้อมูล: Google เทรนด์ (www.google.com/trends)"