Εξαγωγή, ενσωμάτωση και παράθεση δεδομένων από το Trends

Για να μοιραστείτε δεδομένα για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, προσθέστε γραφήματα με τα δεδομένα του Trends στον ιστότοπό σας. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε δεδομένα από το Trends, για να δείτε μια πλήρη λίστα με δεδομένα αναζήτησης.

Τρόπος εξαγωγής γραφήματος

Για να αναλύσετε περαιτέρω τα δεδομένα του Trends, μπορείτε να εξαγάγετε γραφήματα ως αρχεία CSV.

 1. Ανοίξτε το Google Trends.
 2. Αναζητήστε έναν όρο.
 3. Επάνω δεξιά στο γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη Download.
 4. Ανοίξτε το αρχείο χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων, όπως τα Υπολογιστικά φύλλα Google.

Τρόπος κοινοποίησης δεδομένων του Trends

Μοιραστείτε έναν σύνδεσμο για αποτελέσματα αναζήτησης

 1. Ανοίξτε το Google Trends.
 2. Αναζητήστε έναν όρο.
 3. Επάνω δεξιά στη σελίδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο κοινοποίησης .
 4. Επιλέξτε πού θέλετε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο από το Trends.

Μοιραστείτε ένα γράφημα

 1. Ανοίξτε το Google Trends.
 2. Αναζητήστε έναν όρο.
 3. Επάνω δεξιά στη σελίδα, κάντε κλικ στο εικονίδιο κοινοποίησης .
 4. Επιλέξτε πού θέλετε να μοιραστείτε το γράφημά σας.

Ενσωμάτωση γραφήματος

 1. Ανοίξτε το Google Trends.
 2. Αναζητήστε έναν όρο.
 3. Επάνω δεξιά στο γράφημα, κάντε κλικ στο εικονίδιο ενσωμάτωσης Ενσωμάτωση.
 4. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον κώδικα HTML στο κυρίως σώμα της ιστοσελίδας σας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Σημείωση: Η λειτουργία ενσωμάτωσης δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα γραφήματα.

Χρήση και παράθεση δεδομένων από το Trends

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες από το Google Trends, σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google. Αν χρησιμοποιείτε δεδομένα από το Trends κάπου αλλού, αναφέρετε το Google με μια παράθεση.

Παράδειγμα: Για να χρησιμοποιήσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης με δεδομένα από το Trends, προσθέστε την αναφορά "Πηγή δεδομένων: Google Trends(https://www.google.com/trends)."

Σημείωση: Το Google Trends αποτελεί διαφορετική πηγή δεδομένων από το Google Ads. Μην αναφέρετε μαζί αυτές τις πηγές.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού