Hoe Trends-gegevens worden genormaliseerd

Resultaten in Google Trends zijn genormaliseerd, zodat zoekgegevens beter kunnen worden vergeleken. Als ze niet waren genormaliseerd, zouden de regio's met de meeste zoekopdrachten altijd de hoogste resultaten hebben.

'Genormaliseerd' betekent dat verzamelingen zoekgegevens worden gedeeld door een gemeenschappelijke variabele, zoals het totaal aantal zoekopdrachten, om het effect van die variabele uit te sluiten.

Trends-gegevens zijn relatief, niet absoluut

Als twee regio's hetzelfde cijfer voor een bepaalde zoekterm hebben, betekent dat niet dat het absolute aantal zoekopdrachten hetzelfde is.

Gegevens uit regio's met grote verschillen in zoekvolume kunnen eerlijk worden vergeleken doordat de gegevens zijn genormaliseerd ten opzichte van het totaal aantal zoekopdrachten per regio.

Stel bijvoorbeeld dat Fiji en Canada dezelfde zoekcijfers hebben voor hotel. Dat wil zeggen dat gebruikers in beide landen even vaak naar die term zoeken. Maar het totale aantal zoekopdrachten per land zal niet hetzelfde zijn.

Sommige termen komen niet voor als een van de populairste zoektermen in een gebied. Dat betekent niet dat de term niet populair is in dat gebied, maar alleen dat de term niet zo populair is als andere termen.