Česta pitanja o podacima Google trendova

Google trendovi omogućuju pristup većinom nefiltriranom uzorku stvarnih zahtjeva za pretraživanje upućenih Googleu. Ti su zahtjevi anonimizirani (nitko nije osobno identificiran), kategorizirani (određena je tema upita za pretraživanje) i združeni (objedinjeni). To nam omogućuje prikaz interesa za određenu temu u cijelome svijetu ili na razini grada.

Koji su uzorci sadržani?

Postoje dva uzorka u podacima Google trendova kojima možete pristupiti:

  • Podaci u stvarnom vremenu uzorak je koji obuhvaća proteklih sedam dana.

  • Podaci koji nisu u stvarnom vremenu zaseban je uzorak, odvojen od podataka u stvarnom vremenu, koji seže od 2004. sve do 36 sati prije vašeg pretraživanja.

Na koji je način uzorak pretraživanja reprezentativan?

Iako se u Google trendovima upotrebljava samo uzorak Google pretraživanja, to je dovoljno s obzirom na to da svaki dan obradimo milijarde pretraživanja. Pristup cijelom skupu podataka zbog svoje bi veličine onemogućio brzu obradu. Uzorkovanjem podataka možemo promatrati skup podataka koji je reprezentativan za sva Google pretraživanja i pritom dobiti uvide obrađene unutar nekoliko minuta od događaja u stvarnom svijetu.

Kako se podaci Google trendova normaliziraju?

Google trendovi normaliziraju podatke pretraživanja radi lakše usporedbe pojmova. Rezultati pretraživanja normaliziraju se s obzirom na vrijeme i lokaciju upita sljedećim postupkom:

  • Svaka podatkovna točka dijeli se s ukupnim opsegom pretraživanja za geografsko područje i vremenski raspon koji predstavlja radi usporedbe relativne popularnosti. U suprotnom bi mjesta s najvećim opsegom pretraživanja uvijek bila najviše rangirana.

  • Dobivene se brojke zatim izražavaju na skali od 0 do 100 na temelju proporcionalnosti teme u odnosu na sva pretraživanja o svim temama.

  • Različite regije koje pokazuju isti interes za pretraživanje za neki pojam nemaju uvijek isti ukupni opseg pretraživanja.

Koja su pretraživanja obuhvaćena Google trendovima?

Podaci Google trendova odražavaju svakodnevna korisnička pretraživanja na Googleu, no mogu odražavati i nepravilnu aktivnost pretraživanja poput automatskih pretraživanja ili upita koji mogu biti povezani s pokušajima slanja neželjenih upita za pretraživanje.

Iako imamo mehanizme za otkrivanje i filtriranje nepravilnih aktivnosti, ta se pretraživanja mogu zadržati u Google trendovima kao sigurnosna mjera: njihovim uklanjanjem iz Google trendova oni koji šalju takve upite mogli bi shvatiti da smo ih prepoznali. Na taj bi način bilo teže zadržati takve aktivnosti podalje od drugih proizvoda Google pretraživanja u kojima je visoka pouzdanost podataka pretraživanja od ključne važnosti. S obzirom na navedeno, korisnici koji se oslanjaju na podatke Google trendova trebaju znati da oni ne odražavaju savršeno aktivnost pretraživanja.

Google trendovi filtriranjem ipak uklanjaju neke vrste pretraživanja, kao što su:

  • Pretraživanja vrlo malog broja korisnika: Trendovi prikazuju podatke samo za popularne pojmove, tako da se pojmovi za pretraživanje s malim opsegom prikazuju kao "0".

  • Duplikati pretraživanja: Trendovi eliminiraju ponovljena pretraživanja iste osobe u kratkom vremenu.

  • Posebni znakovi: Trendovi isključuju upite koji sadrže apostrofe i druge posebne znakove.

Jesu li Google trendovi isto što i anketni podaci?

Google trendovi nisu znanstvena anketa i ne treba ih zamijeniti za anketne podatke. Oni samo odražavaju interes za pretraživanje određenih tema. Porast određene teme ne znači da je ta tema "popularna" ili "pobjednička", nego samo da iz nekog neodređenog razloga velik broj korisnika pretražuje tu temu. Prije donošenja zaključaka podaci Google trendova uvijek se trebaju razmotriti samo kao jedna od podatkovnih točaka.

Kako mogu bolje koristiti i tumačiti podatke Google trendova?

U ovom postu Google News Laba detaljnije je objašnjeno kako Google trendovi funkcioniraju i kako korisnici na odgovarajući način mogu iskoristiti te podatke.

Na koji se način podaci o trendovima Google News Laba razlikuju od Google trendova?

Za glavne događaje Google News Lab može podijeliti podatke o trendovima (primjerice putem Twittera) koji nisu dostupni putem javnog alata Google trendova. Takve podatke pratimo kako bismo uočili nepravilne aktivnosti. Međutim, kao što je slučaj i s pravilnim podacima Google trendova, nije riječ o znanstvenim podacima i oni možda neće savršeno odražavati aktivnost pretraživanja.

Kako se Google trendovi razlikuju od Samodovršavanja?

Samodovršavanje je značajka unutar Google pretraživanja osmišljena za brže pretraživanje pojmova koje počnete upisivati. Predviđanja se temelje na stvarnim pretraživanjima na Googleu te prikazuju uobičajena i aktualna pretraživanja relevantna za unesene znakove te povezana s vašom lokacijom i prethodnim pretraživanjima.

Za razliku od Google trendova, Samodovršavanje je podložno Googleovim pravilima uklanjanja i algoritamskom filtriranju koje je osmišljeno za prepoznavanje predviđanja koja krše pravila kako se takva predviđanja ne bi prikazivala. Zbog toga Samodovršavanje neće uvijek odražavati najpopularnije pojmove za pretraživanje koji se odnose na određenu temu.

Kako se Google trendovi razlikuju od podataka pretraživanja u AdWordsu?

Izvješće o pojmovima za pretraživanje u AdWordsu pruža uvid u mjesečni i prosječni opseg pretraživanja, osobito za oglašivače, dok su Google trendovi osmišljeni za detaljniju analizu preciznijih podataka u stvarnom vremenu.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false