Preguntes freqüents sobre les dades de Google Trends

Google Trends proporciona accés a una gran mostra sense filtrar de sol·licituds de cerca reals fetes a Google. Està anonimitzada (no es pot identificar cap individu de manera personal), categoritzada (s'ha determinat el tema de cada consulta de cerca) i agregada (les consultes s'han agrupat). Això ens permet mostrar l'interès que genera un tema concret arreu del món o al nivell d'una ciutat determinada.

Quines mostres es proporcionen?

Hi ha dues mostres de dades de Google Trends a les quals es pot accedir:

  • Les dades en temps real formen una mostra que abasta els set darrers dies.

  • Les dades que no són en temps real constitueixen una mostra separada de les dades en temps real i van des de l'any 2004 fins a 36 hores abans de la vostra cerca.

De quina manera és representativa una mostra de cerques?

Malgrat que a Google Trends només s'utilitza una mostra de les cerques fetes a Google, això resulta suficient perquè cada dia tractem milers de milions de cerques. Proporcionar accés al conjunt de dades complet suposaria una quantitat d'informació massa gran per poder-la processar ràpidament. Fent-ne un mostratge podem observar un conjunt de dades representatiu de totes les cerques de Google i extreure-hi estadístiques que es poden processar en qüestió de minuts després que s'hagi produït un esdeveniment al món real.

Com es normalitzen les dades de Google Trends?

Google Trends normalitza les dades de cerca per facilitar les comparacions entre termes. Els resultats de cerca es normalitzen ajustant-los a l'hora i a la ubicació d'una consulta seguint el procés següent:

  • Cada punt de dades es divideix per les cerques totals de la zona geogràfica i de l'interval de temps que representa per comparar la seva popularitat relativa. Si no es fes així, els llocs amb el volum de cerques més alt sempre serien al capdamunt de la classificació.

  • A continuació, els números resultants es calculen en una escala del 0 al 100 en funció de la proporció d'un tema respecte a totes les cerques de tots els temes.

  • Les regions diferents que mostren el mateix interès de cerca per a un terme no sempre tenen els mateixos volums de cerques totals.

Quines cerques s'inclouen a Google Trends?

Les dades de Google Trends reflecteixen les cerques que les persones fan a Google cada dia, però també poden incloure activitat de cerca anòmala, com ara cerques automatitzades o consultes que poden estar relacionades amb intents de mostrar contingut brossa als nostres resultats.

Tot i que utilitzem mecanismes per detectar i filtrar l'activitat anòmala, és possible que aquestes cerques es conservin a Google Trends com una mesura de seguretat: si les filtréssim de Google Trends, això ajudaria els que emeten aquestes consultes a adonar-se que les hem detectades. En conseqüència, seria més difícil mantenir aquesta activitat filtrada perquè no es mostrés en altres productes de la Cerca de Google en els quals és molt important mostrar les dades sobre les cerques amb un alt nivell de fidelitat. Per aquest motiu, les persones que consultin les dades de Google Trends han de tenir en compte que no són un reflex perfecte de l'activitat de cerca.

Tanmateix, Google Trends sí que filtra altres tipus de cerques, com ara:

  • Cerques fetes per molt pocs usuaris: Trends només mostra les dades dels termes populars; per tant, s'assigna un "0" als termes de cerca amb un volum baix.

  • Cerques duplicades: Trends suprimeix les cerques repetides que una mateixa persona hagi fet durant un període de temps breu.

  • Caràcters especials: Trends exclou les consultes amb apòstrofs i altres caràcters especials.

Les dades de Google Trends són dades d'enquestes?

Google Trends no equival a una enquesta duta a terme científicament i no s'hi ha de confondre. Només és un indicador de l'interès de cerca en alguns temes concrets. Un pic en un tema determinat no significa que aquest tema sigui "popular" o estigui "guanyant" d'alguna manera, sinó només que, per algun motiu sense especificar, sembla que hi ha molts usuaris que han fet una cerca sobre aquest tema. Abans de treure conclusions, les dades de Google Trends sempre s'han de prendre com un punt de dades entre d'altres.

Com puc utilitzar i interpretar millor les dades de Google Trends?

Aquesta publicació de Google News Lab proporciona més informació sobre el funcionament de Google Trends i indica maneres per utilitzar adequadament les dades.

Quina diferència hi ha entre Google Trends i les dades sobre tendències compartides per Google News Lab?

És possible que Google News Lab comparteixi dades sobre tendències relacionades amb esdeveniments importants (per exemple, a través de Twitter) que no siguin accessibles mitjançant l'eina pública de Google Trends. Fem un seguiment d'aquestes dades i hi cerquem senyals d'activitats anòmales. Tanmateix, tal com passa amb les dades normals de Google Trends, no es tracta d'un procediment científic i és possible que no sigui un reflex perfecte de l'activitat de cerca.

Quina diferència hi ha entre Google Trends i la compleció automàtica?

La compleció automàtica és una funció de la Cerca de Google dissenyada per poder completar més ràpidament les cerques que els usuaris han començat a escriure. Les prediccions provenen de cerques reals que es produeixen a Google, de les quals es mostren les més comunes i populars en funció dels caràcters introduïts i en relació amb la ubicació i les cerques anteriors de l'usuari.

A diferència de Google Trends, la compleció automàtica està subjecta a les polítiques de retirada de Google, com també al filtratge algorítmic, dissenyat per detectar les prediccions que infringeixen les polítiques i evitar que es mostrin. Per aquest motiu, no s'ha de considerar que la compleció automàtica sempre reflecteix els termes de cerca més populars en relació amb un tema.

Quina diferència hi ha entre les dades de cerca de Google Trends i les d'AdWords?

L'informe de termes de cerca d'AdWords està pensat per oferir estadístiques sobre volums de cerca mitjans mensuals i està dirigit específicament a anunciants, mentre que Google Trends està dissenyat per analitzar amb més profunditat dades més granulars en temps real.