Com s'ajusten les dades de Trends

Trends ajusta les dades de cerca perquè sigui més fàcil comparar els termes.

Els resultats de la cerca s'ajusten a l'hora i a la ubicació d'una consulta d'acord amb el procés següent:

  • Cada punt de dades es divideix per les cerques totals de la zona geogràfica i de l'interval de temps que representa per comparar la seva popularitat relativa. Si no es fes així, els llocs amb el volum de cerques més alt sempre serien al capdamunt de la classificació.
  • A continuació, els números resultants es calculen en una escala del 0 al 100 en funció de la proporció d'un tema respecte a totes les cerques de tots els temes.
  • Les regions diferents que mostren el mateix interès de cerca per a un terme no sempre tenen els mateixos volums de cerques totals.

D'on provenen les dades de Trends

Les dades de Google Trends són una mostra imparcial de les dades de la Cerca de Google. Per compilar les dades de Trends, només s'utilitza un percentatge de les cerques.

Hi ha dos tipus de dades a Trends:

  • Les dades en temps real són una mostra aleatòria de les cerques dels 7 darrers dies.
  • Les dades que no són en temps real són una mostra aleatòria de les dades de la Cerca de Google que es poden obtenir des de 2004 fins a 36 hores abans de la vostra cerca.

Un cop recopilades les dades de cerca, les classifiquem, les relacionem amb un tema i en suprimim la informació personal.

Dades que s'exclouen

  • Cerques fetes per molt pocs usuaris: Trends només mostra les dades dels termes populars; per tant, s'assigna un "0" als termes de cerca amb un volum baix.
  • Cerques duplicades: Trends suprimeix les cerques repetides que una mateixa persona hagi fet durant un període de temps breu.
  • Caràcters especials: Trends exclou les consultes amb apòstrofs i altres caràcters especials.