Как се коригират данните в Google Тенденции

Google Тенденции коригира данните за търсенето, за да улесни сравненията между думите за търсене.

Резултатите от търсенето са пропорционални на времето и местоположението на заявката, за което се използва следната процедура:

  • Всяка стойност от данните се разделя на общия брой търсения за географската област и периода от време, за които се отнася, за да се сравни относителната популярност. В противен случай местата с най-голям обем на търсене винаги ще са на първо място.
  • Получените стойности се подреждат по скала от 0 до 100 въз основа на дела на темата от всички търсения за всички теми.
  • Различните региони, за които се показват еднакви стойности за интереса към търсенето на дадена дума, невинаги имат еднакви общи обеми на търсене.

Откъде идват данните в Google Тенденции

Данните в Google Тенденции са неманипулирана извадка от данните за търсенето с Google. За получаване на данните в Google Тенденции се използват само част от търсенията.

Има два типа данни в Google Тенденции:

  • Данните в реално време са случайна извадка от търсенията през последните седем дни.
  • Данните, които не са в реално време, са случайна извадка от данните за търсенето с Google, като те могат да бъдат извличани от произволни моменти от 2004 г. до 36 часа преди търсенето ви.

След като данните за търсенето бъдат събрани, ги категоризираме, свързваме ги с тема и премахваме евентуалната лична информация.

Данни, които се изключват

  • Търсения, направени от много малко хора: Google Тенденции показва само данни за популярни думи за търсене, така че за думи с нисък обем се извежда 0.
  • Дублиращи се търсения: Google Тенденции елиминира повтарящите се търсения от един и същ потребител в рамките на кратък период от време.
  • Специални знаци: Google Тенденции филтрира заявките с апострофи и други специални знаци.