Често задавани въпроси относно данните в Google Тенденции

Google Тенденции предоставя достъп до предимно нефилтрирана извадка от действителни заявки за търсене, изпратени към Google. Тези данни са анонимизирани (никой потребител не е лично идентифициран), категоризирани (според темата на заявката) и обобщени (групирани заедно). Това ни позволява да покажем интереса към определена тема в световен мащаб или дори на ниво град.

Какви извадки се предоставят?

Може да бъде осъществен достъп до два типа извадки от данните в Google Тенденции:

  • Данните в реално време са извадка от последните седем дни.

  • Данните, които не са в реално време, са отделна извадка от тези в реално време и включват информация от 2004 г. насам до 36 часа преди търсенето ви.

Какво означава дадена извадка от търсенията да е представителна?

Въпреки че в Google Тенденции се използва само извадка от търсенията в Google, това е достатъчно, защото всеки ден обработваме милиарди заявки. Целият набор от данни е прекалено голям, за да се предостави бърз достъп до него. Чрез генерирането на извадка сме в състояние да разгледаме набор от данни, който е представителен за всички търсения в Google, и да намерим статистика, която може да бъде обработена в рамките на минути, след като дадено събитие се е случило в реалния свят.

Как се нормализират данните в Google Тенденции?

Google Тенденции нормализира данните от търсенето, за да улесни сравненията между думите. Резултатите от търсенето са нормализирани спрямо времето и местоположението на заявката, за което се използва следната процедура:

  • Всяка стойност от данните се разделя на общия брой търсения за географската област и периода от време, за които се отнася, за да се сравни относителната популярност. В противен случай местата с най-голям обем на търсене винаги ще са на първо място.

  • Получените стойности се подреждат по скала от 0 до 100 въз основа на дела на темата от всички търсения за всички теми.

  • Различните региони, за които се показват еднакви стойности за интереса към търсенето на дадена дума, невинаги имат еднакви общи обеми на търсене.

Какви търсения са включени в Google Тенденции?

Данните в Google Тенденции отразяват търсенията, които хората извършват в Google всеки ден, но също така могат да включват необичайна активност при търсене, като например автоматизирани търсения или заявки, които може да са свързани с опити за разпространяване на спам в резултатите от търсенето.

Въпреки че имаме механизми за откриване и филтриране на необичайната активност, тези търсения може да бъдат задържани в Google Тенденции като мярка за сигурност: филтрирането им от услугата ще помогне на лицата, които извършват тези заявки, да разберат, че сме ги открили. Това би затруднило филтрирането на такава активност от други продукти на Google Търсене, където високата прецизност на данните от търсенето е от изключително значение. С оглед на това хората, които разчитат на данните в Google Тенденции, трябва да са наясно, че услугата не отразява перфектно активността при търсене.

Google Тенденции филтрира някои типове търсения, като например:

  • Търсения, направени от много малко хора: Google Тенденции показва само данни за популярни думи за търсене, така че за думи с малък обем на търсене се извежда 0.

  • Дублиращи се търсения: Google Тенденции елиминира повтарящите се търсения от един и същ потребител в рамките на кратък период от време.

  • Специални знаци: Google Тенденции филтрира заявките с апострофи и други специални знаци.

Google Тенденции и данните от анкети едно и също нещо ли са?

Услугата Google Тенденции не е научна анкета и не трябва да се бърка с данни от анкети. Тя само отразява интереса към търсенето във връзка с конкретни теми. Рязкото увеличение на заявките за определена тема не означава, че тя е „популярна“ или „печеливша“, а само че поради неопределена причина много потребители извършват търсене за нея. Данните в Google Тенденции винаги трябва да бъдат разглеждани като един от различни набори от данни, преди да се правят изводи.

Как мога по-добре да използвам и тълкувам данните в Google Тенденции?

Тази публикация от Google News Lab обяснява повече за това, как работи Google Тенденции, и начините, по които хората може правилно да използват данните.

Как споделените от Google News Lab данни за тенденциите се различават от Google Тенденции?

За големи събития Google News Lab може да споделя данни за тенденциите (например чрез Twitter), които не са достъпни чрез обществения инструмент Google Тенденции. Наблюдаваме тези данни за признаци за необичайна активност. Също както обикновените данни в Google Тенденции обаче, те не са научни и може да не отразяват перфектно активността при търсене.

Как Google Тенденции се различава от функцията за автоматично довършване?

Автоматичното довършване е функция в Google Търсене, създадена да ускорява завършването на търсенията, които сте започнали да въвеждате. Предвижданията идват от реални търсения в Google и показват общи и набиращи популярност заявки, които са подходящи за въведените знаци и са свързани с местоположението и предишните ви търсения.

За разлика от Google Тенденции функцията за автоматично довършване спазва правилата за премахване на Google и използва алгоритмично филтриране, създадено да открива и скрива предвижданията, които нарушават правилата. Поради тази причина не трябва да се счита, че автоматичното довършване винаги отразява най-популярните думи за търсене, свързани с дадена тема.

Как Google Тенденции се различава от данните от търсенето в AdWords?

Отчетът на AdWords за думите за търсене представя статистика относно месечни и средни обеми на търсене конкретно за рекламодатели, докато Google Тенденции има за цел да извежда по-подробни данни в реално време.