Tinh chỉnh kết quả Xu hướng theo danh mục

Nếu đang sử dụng Xu hướng để tìm kiếm một từ có nhiều nghĩa, thì bạn có thể lọc kết quả theo một danh mục nhất định để nhận dữ liệu cho phiên bản thích hợp của từ đó. Ví dụ: nếu tìm kiếm từ “jaguar”, thì bạn có thể thêm một danh mục để cho biết ý của bạn là động vật hay nhà sản xuất ô tô.

Cách thêm danh mục

  1. Mở Google Xu hướng.
  2. Tìm kiếm một cụm từ, chẳng hạn như “jaguar”.
  3. Bên dưới hộp tìm kiếm, hãy nhấp vào Tất cả danh mục, sau đó chọn một danh mục.

Kết quả hiển thị sở thích tìm kiếm cho cụm từ đó trong ngữ cảnh tương tự.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4117735189728480532
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true