Kategorier

Du kanske söker efter ett ord som har flera betydelser. Till exempel kan "jaguar" vara ett kattdjur eller ett bilmärke. Du kan fokusera sökningen på den betydelse som du är intresserad av genom att välja en kategori.

Lägga till en kategori

När du har lagt till en sökterm klickar du på Alla kategorier och väljer antingen en av de rekommenderade kategorierna eller någon annan kategori på rullgardinsmenyn. När du har valt kategori visas data i Trender från andra användare som har sökt efter termen i en liknande kontext.

Visa toppsökningar inom en kategori

Om du vill se toppsökningarna inom en kategori väljer du kategorin på rullgardinsmenyn innan du söker efter något och klickar sedan på Sök. Du kan även välja ett platsfilter eller ett tidsfilter i respektive rullgardinsmeny.

Så kan resultaten ändras om du lägger till en kategori

När du filtrerar data i Trender efter kategori visas endast sökdata för termer inom den kategorin. Om du t.ex. söker efter söktermen java i kategorin Mat och dryck visas inga uppgifter om sökningar efter programmeringsspråket Java.

Jämföra kategorier

När du har valt kategori för söktermen visas kryssrutan Jämför med kategori ovanför diagrammet. Om du markerar kryssrutan visas söktermens tillväxtkurva relativt till kurvan för andra söktermer inom kategorin. Om du t.ex. söker efter java och väljer kategorin Mat och dryck ser du kurvan för söktermen java jämfört med andra termer inom kategorin Mat och dryck.