Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Trends-resultaten filteren op categorie

Als u Google Trends gebruikt om naar een woord te zoeken dat meerdere betekenissen heeft, kunt u uw resultaten filteren op een bepaalde categorie zodat u gegevens te zien krijgt voor de juiste versie van het woord. Als u bijvoorbeeld naar jaguar zoekt, kunt u een categorie toevoegen om aan te geven of u het dier of de autofabrikant bedoelt.

Een categorie toevoegen

  1. Open Google Trends.
  2. Zoek naar een term, bijvoorbeeld jaguar.
  3. Klik onder het zoekvak op Alle categorieën > kies een categorie.

In de resultaten wordt het aantal zoekopdrachten voor die term in een vergelijkbare context weergegeven.

Zoektermen vergelijken met categorieën

U kunt als volgt de populariteit van uw term in de loop der tijd in vergelijking met een andere term in die categorie weergeven:

  1. Open Google Trends.
  2. Zoek naar een term, bijvoorbeeld java.
  3. Klik op Alle categorieën > kies een categorie.
  4. Vink het selectievakje aan naast Vergelijken met categorie boven de grafiek.

Classificaties van categorieën zijn bij benadering en zijn minder nauwkeurig in talen met minder voorbeelden.