Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Pieprasītā lapa pašlaik nav pieejama jūsu valodā. Varat lapas apakšdaļā atlasīt citu valodu vai nekavējoties tulkot jebkuru tīmekļa lapu jūsu izvēlētā valodā, izmantojot pārlūkā Google Chrome iebūvēto tulkošanas funkciju.

Refine Trends results by category

If you're using Trends to search for a word that has multiple meanings, you can filter your results to a certain category to get data for the right version of the word. For example, if you search for jaguar, you can add a category to indicate if you mean the animal or the car manufacturer.

Add a category

  1. Open Google Trends.
  2. Search for a term like jaguar.
  3. Under the search box, click All categories > choose a category.

The results show the number of searches for that term in a similar context.

Compare search term to category

To see the popularity of your term over time compared to any other term in that category:

  1. Open Google Trends.
  2. Search for a term like java.
  3. Click All categories > choose a category.
  4. Above the graph, check the box next to Compare to category.

Category classifications are an approximation and are less accurate in languages with fewer examples.