Zpřesnění výsledků v Trendech podle kategorie

Pokud v Trendech vyhledáváte slovo s více významy, můžete výsledky filtrovat podle kategorií, abyste získali data pro požadovanou verzi. Pokud například vyhledáváte slovo „hvězda“, můžete zvolením kategorie nastavit, že máte na mysli vesmírné těleso, nikoli populární umělce.

Jak přidat kategorii

  1. Přejděte na Trendy Google.
  2. Vyhledejte nějaký výraz, například „hvězda“.
  3. Pod vyhledávacím polem klikněte na Všechny kategorie a poté vyberte kategorii.

Výsledky pak budou odrážet zájem o vyhledávání dotazu ve zvoleném kontextu.