Mẹo tìm kiếm cho Xu hướng

Bạn có thể sử dụng dấu câu trong các cụm từ tìm kiếm để lọc kết quả mà bạn sẽ thấy trong Xu hướng.

Cụm từ tìm kiếm Loại kết quả bạn sẽ thấy
giày quần vợt

Kết quả có thể bao gồm các lượt tìm kiếm có chứa cả từ quần vợt và từ giày theo thứ tự bất kỳ. Kết quả cũng có thể bao gồm các lượt tìm kiếm như "giày quần vợt màu đỏ", "giày ngộ nghĩnh để chơi quần vợt" hoặc "chơi quần vợt khi không có giày".

Không bao gồm các cụm từ có lỗi chính tả, biến thể chính tả, là từ đồng nghĩa, phiên bản số nhiều hoặc số ít.

"giày quần vợt" Kết quả bao gồm cụm từ chính xác bên trong dấu ngoặc kép, có thể có các từ đứng trước hoặc sau, chẳng hạn như "giày quần vợt màu đỏ".
quần vợt + bóng quần Kết quả có thể bao gồm các lượt tìm kiếm chứa từ "quần vợt" HOẶC "bóng quần".
quần vợt -giày Kết quả bao gồm các lượt tìm kiếm chứa từ "quần vợt" nhưng loại trừ các lượt tìm kiếm có từ "giày".
trung tâm + chung tâm + trung tam Kết quả bao gồm cách viết thay thế như “chung tâm” hoặc "trung tam" và các lỗi chính tả phổ biến như "trung tam". Xu hướng coi mỗi phiên bản của từ là một tìm kiếm khác nhau, kể cả lỗi chính tả.