Vyhľadávacie tipy pre Trendy

Výsledky v Trendoch môžete filtrovať pomocou interpunkčných znamienok vo vyhľadávaní.

Vyhľadávací dopyt Zobrazený typ výsledku
tenisová obuv

Výsledky môžu zahrnovať vyhľadávania obsahujúce slová „tenisová“ a „obuv“ v ľubovoľnom poradí. Výsledky tiež môžu zahrnovať vyhľadávania ako „červená tenisová obuv“, „zábavná tenisová obuv“ alebo „tenisová obuv pre deti“.

Nie sú zahrnuté chybne napísané verzie, pravopisné varianty, synonymá ani verzie v množnom a jednotnom čísle.

"tenisová obuv" Výsledky zahrnujú presnú frázu v dvojitých rovných úvodzovkách, prípadne tiež slová pred a za, napr. „červená tenisová obuv“.
tenis + squash Výsledky môžu zahrnovať vyhľadávania obsahujúce slová „tenis“ ALEBO „squash“.
tenis -obuv Výsledky budú zahrnovať iba vyhľadávania obsahujúce slovo „tenis“ a budú vylúčené vyhľadávania so slovom „obuv“.
softvér + software + softver Výsledky zahrnujú rôzne pravopisné varianty („softvér“, „software“) a bežne sa vyskytujúce preklepy („softver“). Trendy považujú každú verziu slova za odlišné vyhľadávanie vrátane preklepov.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false