So sánh các cụm từ tìm kiếm trên Xu hướng

Khám phá nhiều cụm từ tìm kiếm và các cụm từ bằng các ngôn ngữ khác nhau trong thời gian gần như thời gian thực. So sánh tới 5 nhóm cụm từ cùng một lúc và tối đa 25 cụm từ trong mỗi nhóm.

Cách so sánh các cụm từ

 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ, chẳng hạn như từ "java".
 3. Bên trong hộp Chủ đề, hãy nhấp vào + Thêm cụm từ.
 4. Thêm một cụm từ tìm kiếm khác, chẳng hạn như "cà phê".

Để xóa một cụm từ, hãy di chuột qua hộp cụm từ tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng .

Lưu ý: Không được thêm các cụm từ có lỗi chính tả, biến thể chính tả, là từ đồng nghĩa, phiên bản số nhiều hoặc số ít.

So sánh các cụm từ tìm kiếm 

So sánh các cụm từ theo ngôn ngữ

Nếu nhập cụm từ tìm kiếm sử dụng ký tự không phải Latinh, bạn sẽ chỉ thấy dữ liệu từ những quốc gia hoặc khu vực sử dụng các ký tự đó.

Ví dụ: nếu nhập ”ねこ”, có nghĩa là "mèo" trong tiếng Nhật, thì bạn sẽ không thấy nhiều dữ liệu cho Hoa Kỳ vì nhiều người ở Hoa Kỳ sử dụng "cat" làm cụm từ tìm kiếm của họ.

Để so sánh các lượt tìm kiếm cho những ký tự tiếng Nhật có nghĩa là "mèo" với các lượt tìm kiếm cho từ "mèo" bằng tiếng Anh, hãy tìm kiếm cả hai cụm từ bằng cách kết hợp chúng với dấu "+", chẳng hạn như "ねこ + cat".

So sánh vị trí
 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ, chẳng hạn như "hamburger".
 3. Sau đó, trong hộp + So sánh, hãy tìm kiếm một cụm từ khác, chẳng hạn như "thuần chay".
 4. Ở bên phải của hộp tìm kiếm có từ "hamburger", hãy nhấp vào biểu tượng Thêm  Thay đổi bộ lọc.
 5. Chọn quốc gia hoặc khu vực, chẳng hạn như "Hoa Kỳ" và nhấp vào OK.
 6. Ở bên phải của hộp tìm kiếm "thuần chay", hãy nhấp vào biểu tượng Thêm  Thay đổi bộ lọc.
 7. Chọn một quốc gia hoặc khu vực, chẳng hạn như "Đức" và nhấp vào OK.

Để kiểm tra các bước của bạn, hãy xem kết quả của ví dụ này.

Bạn cũng có thể xem các biểu đồ "Sở thích tìm kiếm theo tiểu vùng" trong dữ liệu của mình.

So sánh các khoảng thời gian
 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Nhập một cụm từ tìm kiếm rồi tìm kiếm.
 3. Sau đó, nhập một cụm từ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm "+ Thêm so sánh".
 4. Ở bên phải của hộp cụm từ tìm kiếm đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm  Thay đổi bộ lọc.
 5. Chọn một khoảng thời gian hoặc nhập phạm vi thời gian tùy chỉnh và nhấp vào OK.
 6. Ở bên phải của hộp cụm từ tìm kiếm thứ hai, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm  Thay đổi bộ lọc.
 7. Chọn một khoảng thời gian hoặc nhập phạm vi thời gian tùy chỉnh và nhấp vào OK.

Lúc này, bạn có thể xem các biểu đồ "Sở thích tìm kiếm theo khu vực" cho từng khoảng thời gian trong dữ liệu của mình.

So sánh các cụm từ và chủ đề

Bạn có thể xác định các từ tìm kiếm của mình dưới dạng cụm từ hoặc chủ đề tùy vào nhu cầu tìm kiếm của bạn.

Cụm từ

Cụm từ tìm kiếm hiển thị các kết quả phù hợp cho tất cả những cụm từ trong truy vấn của bạn, bằng ngôn ngữ đã cho.

 • Nếu bạn tìm kiếm cụm từ "chuối", thì kết quả sẽ bao gồm các cụm từ như "chuối" hoặc "sandwich chuối"
 • Nếu bạn chỉ định cụm từ "sandwich chuối", thì kết quả sẽ bao gồm các nội dung tìm kiếm cho "sandwich chuối" cũng như "chuối cho bữa trưa" và "sandwich bơ lạc"

Chủ đề

Chủ đề là một nhóm các cụm từ có cùng khái niệm bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Chủ đề hiển thị bên dưới các cụm từ tìm kiếm.

Nếu tìm kiếm chủ đề "London", thì bạn sẽ tìm thấy kết quả cho cả những chủ đề như:

 • "Thủ đô của Vương quốc Anh"
 • "Londres" (từ "London" bằng tiếng Tây Ban Nha)