So sánh các cụm từ tìm kiếm trên Xu hướng

Bạn có thể khám phá nhiều cụm từ tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ theo thời gian thực. So sánh tối đa 5 nhóm cụm từ cùng lúc và tối đa 25 cụm từ trong mỗi nhóm.

Cách so sánh các cụm từ

 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ, chẳng hạn như java.
 3. Trong hộp "Composer", hãy thêm một cụm từ tìm kiếm khác, chẳng hạn như cà phê.

Để xoá một cụm từ, bên cạnh cụm từ đó, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn   Xoá .

Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được kết quả cho lỗi chính tả, biến thể chính tả, từ đồng nghĩa, phiên bản số nhiều hoặc số ít của cụm từ đó.

So sánh các cụm từ tìm kiếm 

So sánh các cụm từ theo ngôn ngữ

Nếu nhập một cụm từ tìm kiếm sử dụng ký tự không phải ký tự La-tinh, bạn sẽ chỉ thấy dữ liệu từ những quốc gia hoặc khu vực sử dụng các ký tự đó.

Ví dụ: nếu nhập ねこ (ký tự tiếng Nhật cho từ "mèo" thì bạn sẽ không thấy nhiều dữ liệu ở Việt Nam vì nhiều người ở Việt Nam sẽ tìm kiếm theo từ "mèo".

Để so sánh lượt tìm kiếm "mèo" bằng tiếng Nhật và bằng tiếng Anh, hãy kết hợp cả hai cụm từ bằng dấu +. Ví dụ: ねこ + mèo.

So sánh vị trí
 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ, chẳng hạn như bánh mì.
 3. Trong hộp "So sánh", hãy tìm một cụm từ khác, chẳng hạn như ăn chay.
 4. Bên cạnh cụm từ tìm kiếm đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Thay đổi bộ lọc.
 5. Chọn một quốc gia hoặc khu vực rồi nhấp vào OK.
 6. Bên cạnh cụm từ tìm kiếm thứ hai, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Thay đổi bộ lọc.
 7. Chọn một quốc gia hoặc khu vực khác rồi nhấp vào OK.

Để kiểm tra các bước, bạn có thể xem kết quả của ví dụ này.

Mẹo: Để thu hẹp kết quả, trong phần "Mức độ quan tâm theo tiểu vùng", hãy trỏ vào bản đồ.

So sánh các khoảng thời gian

Bạn có thể xem biểu đồ "Mức độ quan tâm theo khu vực" theo các khoảng thời gian cụ thể.

 1. Mở Google Xu hướng.
 2. Tìm kiếm một cụm từ.
 3. Trong hộp "So sánh", hãy tìm kiếm một cụm từ khác.
 4. Bên cạnh cụm từ tìm kiếm đầu tiên, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm  Thay đổi bộ lọc.
 5. Chọn một khoảng thời gian hoặc nhập một phạm vi thời gian tuỳ chỉnh rồi nhấp vào OK.
 6. Bên cạnh cụm từ tìm kiếm thứ hai, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm  Thay đổi bộ lọc.
 7. Chọn một khoảng thời gian hoặc nhập một phạm vi thời gian tuỳ chỉnh rồi nhấp vào OK.
So sánh các cụm từ và chủ đề

Bạn có thể coi cụm từ mình tìm kiếm là cụm từ hoặc chủ đề, tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn liên quan đến hoạt động tìm kiếm.

Cụm từ

Lưu ý quan trọng: Khi nhập một cụm từ tìm kiếm, bạn sẽ nhận được kết quả phù hợp với cụm từ đó bằng ngôn ngữ mà bạn chọn.

 • Nếu bạn tìm kiếm một cụm từ: Bạn sẽ nhận được kết quả chứa cụm từ đó. Ví dụ:
  • Nếu tìm kiếm chuối, bạn sẽ nhận được các kết quả chẳng hạn như "chuối" hay "bánh chuối".
 • Nếu bạn tìm kiếm nhiều cụm từ: Bạn sẽ nhận được kết quả chứa tất cả những cụm từ đó, theo thứ tự bất kỳ. Ví dụ:
  • Nếu tìm kiếm bánh chuối, bạn sẽ nhận được các kết quả chẳng hạn như "bánh chuối", "công thức làm bánh chuối" hay "bánh ngọt nhân chuối".
 • Nếu bạn tìm kiếm một cụm từ trong dấu ngoặc kép: Bạn sẽ nhận được kết quả chứa chính xác cụm từ đó. Bạn sẽ không nhận được kết quả cho từng từ trong cụm từ đó. Ví dụ:
  • Nếu tìm kiếm "bánh chuối", bạn sẽ thấy các kết quả chẳng hạn như "bánh chuối" hay "bánh chuối ngon".
  • Nếu tìm kiếm "bánh chuối", thì bạn không nhận được kết quả cho "chuối", "bánh chuối" và "bánh ngọt nhân chuối".

Chủ đề

Chủ đề là một nhóm các cụm từ thuộc cùng khái niệm và bằng ngôn ngữ bất kỳ. Bạn có thể thấy các chủ đề bên dưới cụm từ tìm kiếm của mình.

Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm London và chọn chủ đề tương ứng, thì lượt tìm kiếm của bạn sẽ cho thấy các kết quả về chủ đề đó, chẳng hạn như "Thủ đô Vương quốc Anh" hay "Londres" ("London" tiếng Tây Ban Nha).

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5177273871683003887
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true