Сравняване на думи за търсене в Google Тенденции

Изследвайте няколко думи за търсене, включително на различни езици, в почти реално време. Сравнявайте едновременно до пет групи думи за търсене, като всяка група може да съдържа до 25 думи.

Как да сравнявате думи за търсене

 1. Отворете Google Тенденции.
 2. Потърсете дума, като например „java“.
 3. В полето Теми кликнете върху + Добавяне на дума за търсене.
 4. Добавете дума за търсене, като например „кафе“.

За да премахнете дадена дума, задръжте курсора на мишката над полето с нея и кликнете върху .

Забележка: Не се включват погрешни изписвания, правописни варианти, синоними и варианти за множествено или единствено число на думите ви.

Сравняване на търсения 

Сравняване на думи на различни езици

Ако въведете дума за търсене на писменост, различна от латиницата, ще видите данни само от държави или региони, където се използва тази писменост.

Ако например въведете „ねこ,“ („котка“ на японски), няма да видите много данни за Съединените щати, тъй като много хора там биха търсили „cat“ („котка“ на английски).

За да сравните търсенията за „котка“ на японски с тези за „котка“ на английски, извършете търсене и за двете думи, като ги съчетаете със знак „+“, например „ねこ + cat“.

Сравняване на местоположения
 1. Отворете Google Тенденции.
 2. Потърсете дума, като например „хамбургер“.
 3. След това в полето + Сравнение потърсете друга дума, например „веганство“.
 4. В дясната част на полето за търсене на „хамбургер“ кликнете върху Още Промяна на филтрите.
 5. Изберете държава или регион, например „Съединени щати“, и кликнете върху OK.
 6. В дясната част на полето за търсене на „веганство“ кликнете върху Още Промяна на филтрите.
 7. Изберете държава или регион, като например „Германия“, и кликнете върху OK.

За да проверите стъпките си, вижте резултатите от този пример.

Можете също така да прегледате в данните си и диаграмите „Интерес по подрегион“.

Сравняване на периоди от време
 1. Отворете Google Тенденции.
 2. Въведете дума за търсене и извършете търсене.
 3. След това въведете дума за търсене в полето „+ Добавяне на сравнение“.
 4. В дясната част на полето с първата дума за търсене кликнете върху Още Промяна на филтрите.
 5. Изберете период от време или въведете персонализиран период и кликнете върху OK.
 6. В дясната част на полето с втората дума за търсене кликнете върху Още Промяна на филтрите.
 7. Изберете период от време или въведете персонализиран период и кликнете върху OK.

Сега можете да видите диаграми за интереса по региони за всеки период от време в данните си.

Сравнение между думите за търсене и темите

В зависимост от нуждите си можете да дефинирате думите си за търсене като самостоятелни думи или като термини.

Думи за търсене

Думите за търсене показват съответствия за всички думи в заявката ви на дадения език.

 • Ако търсите думата „банан“, резултатите включват търсения за думи като „банан“ или „зрял банан“.
 • Ако посочите „зрял банан“, резултатите включват търсения за „зрял банан“, както и за „зрял домат“ и „жълт банан“.

Теми

Темите са група думи за търсене на какъвто и да е език, обединени от общо понятие. Темите се показват под думите за търсене.

Ако търсите темата „Лондон“, ще бъдат включени резултати за теми като:

 • „столицата на Великобритания“;
 • „Londres“, което е „Лондон“ на испански.