Dostupnost dat z Trendů

Data z Trendů nejsou dostupná pro všechny oblasti. Neustále pracujeme na tom, abychom pokrytí světa rozšířili.

Typy dat z Trendů, které se v různých oblastech liší:

  • Dostupnost kategorií nebo rozdělení kategorií
  • Služby Google, například Obrázky, Zprávy, YouTube a Nákupy Google
  • Rozdělení oblastí