Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Sửa lỗi

Bạn đã nhận được thông báo lỗi trong Google Xu hướng? Tìm hiểu các khắc phục các sự cố thường gặp bên dưới.

Dự báo không khả dụng cho truy vấn này

Cụm từ tìm kiếm có thể quá mơ hồ hoặc có thể không đủ dữ liệu để cung cấp dự báo hợp lý.

Dự báo không khả dụng trong khoảng thời gian đã chọn

Để xem dự báo, chọn 2004 - hiện tại làm khoảng thời gian từ menu thả xuống.

Không đủ lượng tìm kiếm để hiển thị kết quả

Bạn sẽ thấy thông báo này khi cụm từ tìm kiếm không có đủ lượng tìm kiếm. Hãy thử các cách sau:

  • Nhập ít cụm từ tìm kiếm hơn
  • Đảm bảo tất cả các từ được viết đúng chính tả
  • Thêm cách viết thay thế cho cụm từ của bạn
  • Tăng khoảng thời gian của bạn
Dự báo không có sẵn cho thuộc tính đã chọn.

Dự báo hiển chỉ hoạt động đối với Tìm kiếm trên web. Nếu bạn đã chọn Tìm kiếm hình ảnh, Tìm kiếm tin tức hoặc Tìm kiếm sản phẩm, bạn sẽ không thấy dự báo.

Tìm kiếm phổ biến trên toàn thế giới hiện không có sẵn

Bộ lọc vị trí của bạn được đặt thành Toàn thế giới và bạn không nhập bất kỳ cụm từ nào. Hãy thử nhập cụm từ tìm kiếm cụ thể để xem tìm kiếm phổ biến trên toàn thế giới liên quan đến cụm từ đó.

Dự báo không có sẵn cho một số mục so sánh của bạn

Có thể các cụm từ tìm kiếm quá mơ hồ hoặc có thể không có đủ dữ liệu để cung cấp dự báo hợp lý.

Một hoặc nhiều mục so sánh bị loại bỏ khỏi biểu đồ

Không đủ dữ liệu cho mục bị loại bỏ trong khoảng thời gian hiện tại. Thử so sánh cụm từ với cụm từ khác có cùng mức độ phổ biến.