Tìm hiểu về thông báo lỗi mà bạn đã nhận được

Sử dụng biểu đồ dưới đây để tìm hiểu lý do tại sao bạn nhận được thông báo lỗi và điều gì có thể thực hiện được để khắc phục sự cố.

Thông báo lỗi Tại sao thông báo này lại xuất hiện
Dự báo không có sẵn cho truy vấn này. Cụm từ tìm kiếm có thể quá mơ hồ hoặc có thể không đủ dữ liệu để cung cấp dự báo hợp lý.
Dự báo không có sẵn cho khoảng thời gian đã chọn. Khoảng thời gian bạn đã chọn là bất cứ khoảng thời gian nào khác năm 2004 đến nay. Để xem dự báo, hãy chọn phạm vi ngày cụ thể này từ trình đơn thả xuống dưới Bộ lọc.
Không đủ lượng tìm kiếm để hiển thị kết quả. Bạn sẽ thấy thông báo này khi bạn nhập một cụm từ tìm kiếm không có đủ lượng tìm kiếm. Hãy nhớ rằng, Google Xu hướng chỉ trả về dữ liệu cho cụm từ có số lượng tìm kiếm đáng kể. Bạn có thể muốn xem xét các nội dung sau đây:
  • Đảm bảo tất cả các từ được viết đúng chính tả
  • Thử nhiều cụm từ tìm kiếm chung hơn
  • Thử ít cụm từ tìm kiếm hơn
Dự báo không có sẵn cho một số thuộc tính. Dự báo hiện chỉ hoạt động cho thuộc tính Tìm kiếm web. Nếu bạn đã chọn Tìm kiếm hình ảnh, Tìm kiếm tin tức hoặc Product Search, dự báo sẽ không được hiển thị.
Tìm kiếm phổ biến trên toàn thế giới hiện không có sẵn. Không có cụm từ nào được nhập và bộ lọc địa điểm của bạn được đặt là Toàn thế giới.Hãy thử nhập cụm từ tìm kiếm cụ thể để xem tìm kiếm phổ biến trên toàn thế giới liên quan đến cụm từ đó.
Lưu ý: Dưới X% tìm kiếm có chứa 'Y' được phân loại là (Danh mục A). Có nhiều danh mục khác có thể liên quan hơn cho cụm từ tìm kiếm của bạn. Khi bạn chọn một danh mục có liên quan hơn, kết quả sẽ thu thập nhiều dữ liệu cụ thể đối với cụm từ tìm kiếm của bạn.
Dự báo không có sẵn cho một số mục so sánh của bạn. Có thể các cụm từ tìm kiếm quá mơ hồ hoặc có thể không có đủ dữ liệu để cung cấp dự báo hợp lý.