ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แก้ไขข้อผิดพลาด

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Google เทรนด์ เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยด้านล่างนี้

การคาดการณ์สำหรับข้อความค้นหานี้ยังไม่พร้อมใช้งาน

ข้อความค้นหาอาจคลุมเครือ หรือมีข้อมูลไม่พอเพียงสำหรับการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล

การคาดการณ์สำหรับช่วงเวลาที่เลือกยังไม่พร้อมใช้งาน

หากต้องการดูการคาดการณ์ ให้เลือกช่วงวันที่ 2004 - ปัจจุบัน จากเมนูแบบเลื่อนลง

การค้นหามีปริมาณไม่เพียงพอที่จะแสดงผลลัพธ์

คุณจะเห็นข้อความนี้เมื่อข้อความค้นหามีปริมาณการค้นหาไม่มากพอ ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ป้อนข้อความค้นหาที่น้อยลง
  • ตรวจดูว่าสะกดถูกทุกคำแล้ว
  • เพิ่มการสะกดแบบอื่นสำหรับคำหลัก
  • เพิ่มช่วงเวลา
การคาดการณ์สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่เลือกยังไม่พร้อมใช้งาน

ขณะนี้การคาดการณ์ใช้งานได้กับการค้นเว็บเท่านั้น หากเลือกการค้นหารูปภาพ การค้นหาข่าวสาร หรือการค้นหาผลิตภัณฑ์ ระบบจะไม่แสดงการคาดการณ์

คำค้นหายอดนิยมทั่วโลกยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้

ตัวกรองสถานที่ของคุณมีการตั้งค่าเป็นทั่วโลกและคุณไม่ได้ป้อนคำหลักใดๆ ลองป้อนข้อความค้นหาเฉพาะเพื่อดูคำค้นหายอดนิยมทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับคำหลักดังกล่าว

การคาดการณ์สำหรับรายการเปรียบเทียบบางส่วนยังไม่พร้อมใช้งาน

อาจเป็นเพราะว่าข้อความค้นหาอาจคลุมเครือเกินไป หรือมีข้อมูลไม่พอสำหรับการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล

ไม่มีการระบุรายการเปรียบเทียบจากแผนภูมิอย่างน้อย 1 รายการ

ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับรายการที่ไม่ระบุนั้นในช่วงเวลาปัจจุบัน ให้ลองเปรียบเทียบคำหลักนี้กับคำหลักอื่นที่มีความนิยมคล้ายกัน