เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้รับ

ใช้แผนภูมิด้านล่างเพื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และการแก้ปัญหาที่สามารถทำได้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เหตุผลที่ระบบแสดงข้อความนี้
การคาดการณ์สำหรับข้อความค้นหานี้ยังไม่พร้อมใช้งาน ข้อความค้นหาอาจคลุมเครือ หรือมีข้อมูลไม่พอเพียงสำหรับการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล
การคาดการณ์สำหรับช่วงเวลาที่ระบุยังไม่พร้อมใช้งาน คุณเลือกช่วงเวลาที่อยู่นอกเหนือช่วงปี 2004 - ปัจจุบัน หากต้องการดูการคาดการณ์ ให้เลือกช่วงวันที่ที่เจาะจงจากเมนูแบบเลื่อนลงภายใต้ตัวกรอง
การค้นหามีปริมาณไม่เพียงพอที่จะแสดงผลลัพธ์ คุณจะเห็นข้อความนี้เมื่อป้อนข้อความค้นหาที่มีปริมาณการค้นหาไม่มากพอ โปรดทราบว่า Google เทรนด์จะส่งคืนข้อมูลของข้อความค้นหาที่มีปริมาณการค้นหาที่มากพอสมควรเท่านั้น โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
  • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสะกดถูกทุกคำ
  • ลองค้นข้อความค้นหาที่กว้างกว่านี้
  • ลองค้นข้อความค้นหาที่น้อยกว่านี้
การคาดการณ์สำหรับพร็อพเพอร์ตี้นี้ยังไม่พร้อมใช้งาน ขณะนี้ ระบบสามารถทำการคาดการณ์ในพร็อพเพอร์ตี้การค้นเว็บเท่านั้น หากเลือกการค้นหาด้วยรูปภาพ การค้นหาข่าวสาร หรือการค้นหาผลิตภัณฑ์ ระบบจะไม่แสดงการคาดการณ์ดังกล่าว
การค้นหายอดนิยมทั่วโลกยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ ระบบไม่มีการตั้งค่าข้อความค้นหาที่ป้อนและตัวกรองสถานที่ให้เป็นทั่วโลก ลองป้อนข้อความค้นหาเฉพาะเพื่อดูการค้นหายอดนิยมทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าว
หมายเหตุ การค้นหาที่มี "Y" น้อยกว่า X% จะได้รับการจัดหมวดหมู่เป็น (หมวดหมู่ A) อาจมีการค้นหาหมวดหมู่อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อความค้นหาของคุณมากกว่า เมื่อเลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกว่าเดิม ผลการค้นหาและแสดงข้อมูลเฉพาะของข้อความค้นหาดังกล่าวมากขึ้น
การคาดการณ์สำหรับรายการเปรียบเทียบยังไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นเพราะว่าข้อความค้นหาอาจคลุมเครือ หรือมีข้อมูลไม่พอเพียงสำหรับการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล