Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Få informasjon om en feilmelding du har fått

Bruk diagrammet nedenfor for å finne ut hvorfor du fikk en feilmelding, og hva som kan gjøres for å løse problemet.

Feilmelding Hvorfor du fikk denne meldingen
Ingen prognose er tilgjengelig for dette søket. Søkeordene kan være for ukjente, eller kanskje det ikke er nok data til å komme med en rimelig prognose.
Ingen prognose er tilgjengelig for den valgte tidsperioden. Tidsperioden du valgte, er noe annet enn fra 2004 til i dag. For å se en prognose må du velge denne spesifikke datoperioden fra rullegardinmenyen under Filtre.
Ikke tilstrekkelig søkevolum til å vise resultater. Du ser denne meldingen når du har skrevet et søkeord som ikke har høyt nok søkevolum. Husk – Google Søketrender returnerer bare data for søkeord som har et betydelig søkevolum. Du kan prøve følgende:
  • Kontroller at alle ordene er stavet riktig.
  • Prøv mer generelle søkeord.
  • Prøv færre søkeord.
Ingen prognose er tilgjengelig for den valgte tjenesten. Prognoser fungerer for øyeblikket bare for Nettsøk-tjenesten. Hvis du har valgt Bildesøk, Nyhetssøk eller Produktsøk, vises det ingen prognose.
Toppsøk på verdensbasis er utilgjengelige for øyeblikket. Ingen søkeord er oppgitt, og stedsfilteret ditt er satt til «Hele verden».Prøv å oppgi et bestemt søkeord for å se toppsøk på verdensbasis for det søkeordet.
Merk: Under X % av søk som inneholder «Y», er kategorisert som (Kategori A). Det finnes andre kategorier som kan være mer relevante for søkeordet ditt. Når du velger en kategori som er mer relevant, gjenspeiler resultatene flere data som gjelder spesifikt for søkeordet ditt.
Prognoser er utilgjengelige for enkelte av elementene i sammenligningen. Det er mulig at søkeordene er for ukjente, eller det er kanskje ikke nok data til å komme med en rimelig prognose.