Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een fout verhelpen

Heeft u een foutbericht ontvangen in Google Trends? Hieronder vindt u meer informatie over hoe u algemene problemen kunt oplossen.

Prognose is niet beschikbaar voor deze zoekopdracht

Deze melding wordt weergegeven wanneer de zoektermen te onduidelijk zijn of er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een redelijke prognose te kunnen geven.

Prognose is niet beschikbaar voor de geselecteerde periode

Als u een prognose wilt weergeven, selecteert u 2004 - heden als periode in het dropdown-menu.

Niet voldoende zoekvolume om resultaten weer te geven

Deze melding wordt weergegeven wanneer een zoekterm onvoldoende zoekvolume heeft. Probeer het volgende:

  • Geef minder zoektermen op.
  • Controleer of alle woorden correct zijn gespeld.
  • Voeg alternatieve spellingen toe voor uw term.
  • Vergroot uw periode.
Prognose is niet beschikbaar voor het geselecteerde onderdeel

Prognoses werken momenteel alleen voor Google Zoeken. Als u Google Afbeeldingen, Google Nieuws of Google Shopping heeft geselecteerd, wordt er geen prognose weergegeven.

Wereldwijde meest gezochte termen zijn momenteel niet beschikbaar

Uw locatiefilter is ingesteld op 'Wereldwijd' en u heeft geen termen ingevoerd. Geef een specifieke zoekterm op om de wereldwijde meest gezochte termen te bekijken die gerelateerd zijn aan die term.

Prognose is niet beschikbaar voor sommige van de vergelijkingsitems

Deze melding wordt weergegeven wanneer de zoektermen te onduidelijk zijn of er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een redelijke prognose te kunnen geven.

Een of meer van de vergelijkingsitems zijn niet opgenomen in de grafiek

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar binnen de huidige periode voor het item dat niet is opgenomen. Probeer de zoekterm te vergelijken met een andere term met ongeveer dezelfde populariteit.