Istraživanje rezultata po regijama

Kad potražite neki pojam na Google trendovima, vidjet ćete kartu s područjima na kojima se taj pojam često traži. Tamnije nijanse ukazuju na to gdje je veća vjerojatnost da će se taj pojam tražiti.

Ako usporedite pojmove za pretraživanje, vidjet ćete kartu svijeta obojanu prema popularnosti pojma. Intenzitet boje predstavlja postotak pretraživanja vodećeg pojma za pretraživanje u određenoj regiji. Popularnost pojma za pretraživanje relativna je u odnosu na ukupan broj Google pretraživanja izvršenih u određeno vrijeme na određenoj lokaciji.

Prikaz dodatnih informacija o regiji

Zadržite pokazivač iznad neke regije da biste vidjeli više pojedinosti o opsegu pretraživanja u toj regiji. Desno od karte prikazuje se i popis regija ili gradova poredanih prema popularnosti pojma.

Područja metropola

Područje metropole predstavlja zemljopisno područje koje općenito odgovara područjima velikih gradova. Google trendovi trenutačno prikazuju područja metropola samo za neke zemlje.

Za prikaz područja metropole napravite sljedeće:

  1. Otvorite Google trendove.
  2. Unesite pojam za pretraživanje, primjerice "android".
  3. U odjeljku Interes po regijama na karti kliknite Sjedinjene Američke Države.
  4. Kliknite državu na karti.
  5. Kliknite područje metropole na karti.

Ako neka regija na karti nije istaknuta, to ne znači da u njoj ne postoji interes za pretraživanje nekog pojma, već samo to da je taj pojam popularniji u drugim regijama budući da su podaci Google trendova prilagođeni.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
9688993641045914418
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true